image1 image2 image3

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że limit miejsc na konferencje metodyczne "Antidotum na hejt" został wyczerpany. Przyjmujemy tylko zapisy na listy rezerwowe.

23 października 2019 r. dla szkół podstawowych [program],
6 listopada 2019 r. dla szkół ponadpodstawowych [program].


Zgłoszenia przyjmuje Wydział Wspomagania Edukacji:
wspomaganie.edukacji@pbw.waw.pl,
udzielanie informacji pod nr tel. 22 810 46 64 wew. 110 lub 501-379-703

Jesteś tutaj: Start Zadania

wwe_b

MOODLE

Partnerzy
i instytucje wspierające

portal-logo

logo_dark-1

logo_niepelnosprnik

TPUW logo

Zadania
czwartek, 01 września 2011 12:50

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 • gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych,
 • ochrona i przechowywanie zbiorów rozumiane jako zapewnienie odpowiednich warunków i zabezpieczeń,
 • udostępnianie materiałów bibliotecznych prezencyjnie, na zewnątrz oraz drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. Szczegółowe zasady określa Regulamin Udostępniania Zbiorów,
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół, w szczególności bibliotek szkolnych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej poprzez organizację specjalistycznego warsztatu informacyjnego w postaci katalogów, kartotek oraz komputerowych baz danych, tworzenie i udostępnianie bibliografii i serwisów informacyjnych zgodnie z potrzebami użytkowników,
 • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
 • współpraca z zakładami kształcenia nauczycieli oraz placówkami doskonalenia nauczycieli.

Biblioteka może ponadto:

 • Prowadzić działalność wydawniczą w szczególności poprzez publikację materiałów informacyjno-promocyjnych oraz opracowań własnych,
 • Organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie,
 • Prowadzić praktyki zawodowe dla studentów przygotowujących się do zawodu bibliotekarza,
 • Współpracować z innymi instytucjami oświatowymi, instytucjami kultury oraz ze związkami i stowarzyszeniami zawodowymi, szkołami wyższymi i innymi bibliotekami.

Biblioteka oferuje czytelnikom w szczególności:

 • Literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
 • Publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
 • Literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
 • Piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 • Programy nauczania i podręczniki szkolne,
 • Materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu.

Organem prowadzącym Bibliotekę jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.


Poprawiony: piątek, 29 listopada 2013 15:36