07.10.2020 r. - konferencja online Myśl krytycznie - działaj sprawnie! Myślenie krytyczne w edukacji hybrydowej
image1 image2 image3 image4

UWAGA!

Przed przyjściem do Biblioteki, prosimy o zapoznanie się procedurą funkcjonowania Biblioteki w czasie epidemii COVID-19.

czytaj więcej

Jesteś tutaj: Start

wwe_b

moodle

quizy

Partnerzy
i instytucje wspierające

portal-logo

logo_dark-1

logo_niepelnosprnik

TPUW logo

07.10.2020 r. - konferencja online Myśl krytycznie - działaj sprawnie! Myślenie krytyczne w edukacji hybrydowej
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 08 października 2020 10:46

Za nami I konferencja metodyczna Myśl krytycznie – działaj sprawnie! Myślenie krytyczne w edukacji hybrydowej. Była ona organizowana we współpracy z TOC Polska oraz z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Dzięki uprzejmości głównego organizatora, czyli TOC Polska konferencja odbyła się na platformie EVENEA.

0  Przywitanie z tytulem konf

Wszystkich uczestników przywitały kolejno dyrektorki Beata Zych z PBW im. KEN w Warszawie, Sylwia Czacharowska z biblioteki pedagogicznej w Olsztynie oraz kierowniczka Wydziału Wspomagania Edukacji Lilla Kołodziejczyk. Ostatnią osobą, która przywitała uczestników był Maciej Winiarek – tutor, propagator myślenia krytycznego, współtwórca Niepublicznej Szkoły Thinking Zone w Gdańsku oraz trener Family Lab.

0 Przywitanie dyrekcje 0.Program kon

Maciej Winiarek wygłosił wykład dotyczący zalet stosowania technik i metod krytycznego myślenia w edukacji. Na samym początku poprosił wszystkich uczestników o refleksje dotyczące ich skojarzeń związanych z myśleniem krytycznym. Potrzebna była do tego kartka i długopis. Jak się później okazało była to jedna z rutyn krytycznego myślenia określana jako Most. Prelegent wyjaśnił przy okazji czym są rutyny stosowane w myśleniu krytycznym, podkreślając, że na konferencji zostanie przedstawionych kilka rutyn. Dodał, że wszystkie narzędzia i rutyny stosowane w krytycznym myśleniu bardzo pomagają w jego pracy tutora.

1 wyklad Myslenie 1 1 wyklad Myslenie 2

Co to jest w ogóle myślenie krytyczne? Okazało się, że nie ma na to pytanie jednoznacznej definicji, ale Winiarek wspomniał, że za ojca mk uważany jest Sokrates. Ten starożytny filozof wszelkie informacje przetwarzał, analizował w formie pytań. Nie mniej jednak jednoznacznej definicji mk po prostu nie ma. Na czym to polega? Mówiąc bardzo ogólnie, by włączyć postawę mk należy przede wszystkim wyłączyć emocje, aby świadomie analizować informacje. Sam proces przetwarzania tych informacji również ma związek z mk.

1 Wyklad myslenie 3 1 wyklad Myslenie 4

Na koniec trener zaznaczył co jest wizją mk i powiedział w jaki sposób dokonać zmiany w polskiej szkole, aby ta stała korzystna dla uczniów.

2 wyklad 1.Rutyny mk w edukacji hybrydowe j.pol. 2 ok 2 wyklad 2.Rutyny mk edu hybryd j.pol 21 ok 2 wyklad 3.Rutyny mk w eduk hybrydowej j.pol 18 ok

Po wykładzie przyszedł czas na część II, bardziej praktyczną. Pierwszymi prelegentkami były Anna Domańska oraz Anna Leczycka – nauczycielki języka polskiego, z tym, że jedna pracuje w szkole podstawowej, natomiast druga w liceum. Prelegentki zaprezentowały wykład „Rutyny i narzędzia myślenia krytycznego na lekcjach języka polskiego”, w którym omówiły ich praktyczne zastosowanie na lekcjach w szkołach, w których uczą. Uczestnicy konferencji, oprócz wspomnianej na wykładzie Macieja Winiarka rutyny „Most”, mieli okazję zobaczyć zastosowanie takich rutyn jak „Piszący długopis”, „Kolor/symbol/ obraz”, „Koło punktów widzenia” czy „Winda”. Nauczycielki akcentowały wartość stosowanych narzędzi mk w swojej pracy. Podkreślały wartość pracy grupowej oraz tego, że uczniowie uczą się od siebie. Wymienione przez prelegentki rutyny oraz przykłady ich stosowania świetnie sprawdzą się na lekcjach, na których jest powtórzenie materiału, a nawet przyczyniają się do popularyzacji czytelnictwa i lektury książek.

3 Wyklad godziny wychowawcze 1 3 Wyklad godziny wychowawcze 2 3 Wyklad godziny wychowawcze 3

Kolejną prelegentką była Justyna Wołoszyk-Brzezińska – dyplomowana nauczycielka języka polskiego oraz Certyfikowana Trenerka Myślenia Krytycznego, na co dzień pracująca w jednej z gdańskich szkół podstawowych, gdzie oprócz nauczania języka polskiego jest wychowawczynią jednej z klas. I właśnie na aspekcie dotyczącym prowadzenia godziny wychowawczej z zastosowaniem rutyn mk prelegentka oparła swój wykład „Świat wartości i emocji dziecka, czyli myślenie krytyczne podczas zajęć z wychowawcą (o roli postaw i rutyn myślenia krytycznego w budowaniu samoświadomości), na którym zaprezentowała wartościowe, biblioterapeutyczne książki dla dzieci takie jak „Pamiętnik Blumki” Iwony Chmielewskiej (w swojej prelekcji Justyna Wołoszyk-Brzezińska bardzo często nawiązywała do innych publikacji tej autorki), „Wielka księga SuperMocy” Rocio Bonilla oraz Susanny Isern, „Wyspa mojej siostry” Katarzyny Ryrych czy „Regulamin na lato” Tana Shana. Prelegentka na przykładzie wymienionych publikacji pokazała zastosowanie rutyny „Most” na godzinie wychowawczej i to na lekcjach prowadzonych zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie.

4 wyklad memento 0 4 wyklad Memento 1

4 wyklad memento 4 4wyklad Memento 3

Kolejnymi prelegentkami były Klaudia Gołębiewska oraz Katarzyna Potulska. Pierwsza to nauczycielka języka polskiego, logopedka i tutorka, która w swojej codziennej pracy z uczniem wdraża filozofię mk, wykorzystując do tego narzędzia i rutyny mk. Natomiast Katarzyna Potulska to (dla odmiany, bo były dotychczas same polonistki) nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie. Katarzyna od dwóch lat pracuje w gdańskiej Niepublicznej Szkole Thinking Zone, której główną ideą jest propagowanie idei mk. Nauczycielki często ze sobą współpracują, czego efektem mogła być min. ich wspólna prelekcja „Memento mori – średniowieczny motyw śmierci”, w trakcie której pokazały przykład na pomysł połączenia dwóch przedmiotów na jednej lekcji w szkole średniej. Omówiły to stosując teksty źródłowe i obraz „Triumf śmierci” Petera Bruegla straszego, oczywiście z zastosowaniem rutyn mk. Ponadto prelegentki podkreśliły, że na lekcji warto, by uczniowie zadawali pytanie i ważne, by nie były to pytania zamknięte (zaczynające się od „czy”) tylko pytania otwarte, które są kreatywne i pobudzają myślenie.

To była konferencja, w trakcie której nasi uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę związaną z zastosowaniem narzędzi i rutyn myślenia krytycznego. Jesteśmy przekonani, że zaprezentowane techniki będą wykorzystywane w czasie pracy z uczniami. Dziękujemy wszystkich prelegentkom za to, że chciały się z nami podzielić swoimi pomysłami na lekcje. Dziękujemy współorganizującej z nami to wydarzenie Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Jednak najważniejsze podziękowania i ukłony należą się Maciejowi Winiarkowi z TOC Polska, który był głównym organizatorem oraz pomysłodawcą naszej wspólnej konferencji Myśl krytycznie – działaj sprawnie! Myślenie krytyczne w edukacji hybrydowej. Liczymy na dalszą współpracę.


Poprawiony: czwartek, 08 października 2020 11:19