image2 image1

Godziny otwarcia

Biblioteka w Warszawie
pon., wt., czw., pt.: 9.00 - 19.00
środa: 14.00 – 19.00,   sobota: 9.00 – 15.00

Filie w Błoniu, Grodzisku Maz., Nowym Dworze Maz., Żyrardowie
pon., wt., czw., pt.: 9.00 - 18.00
środa: nieczynne,   sobota: 9.00 – 15.00

Filia w Sochaczewie
pon., wt., czw., pt.: 8.00 - 18.00
środa: nieczynna,   sobota: 9.00 – 15.00

Jesteś tutaj: Start

wwe_b

MOODLE

Partnerzy
i instytucje wspierające

portal-logo

logo_dark-1

logo_niepelnosprnik

TPUW logo

Wieści z dnia 29.01.2013 r.
czwartek, 31 stycznia 2013 14:59

Dnia, 29.01.2013 r.

I spotkanie Zarządu Koła przy PBW w kadencji 2013-2016

Obecne:
1. Bożena Dawidowska-Langer – przewodnicząca
2. Lilla Kołodziejczyk – skarbnik
3. Anna Borkowska – członek zarządu
4. Wiesława Rejmer-Zaklekta – przewodnicząca koła poprzedniej kadencji

Nieobecna Jolanta Przybylska – sekretarz (z powodu choroby)

Porządek spotkania:
1. Przekazanie dokumentacji z kadencji 2009-2012
2. Uzgodnienia dotyczące weryfikacji członków Koła, z którymi Koło nie ma kontaktu
3. Jak zachęcać do wstąpienia w szeregi Koła
4. Propozycja sondażu szkoleniowych potrzeb członków Koła
5. Dyskusja wniosków z zebrania sprawozdawczo-wyborczego
6. Uzgodnienie działań długofalowych oraz szczegółowe zadania na 2013 r.

Wnioski do planu działania:
2013:
1. Zamieszczanie bieżących informacji na stronie www PBW w zakładce Koło SBP
2. Bazar Zauroczeń Czytelniczych (nowa forma rozmów o książkach) działanie otwarte dla wszystkich chętnych. Propozycja spotkania w lutym i w kwietniu – odpow. B. Dawidowska-Langer 3. Organizacja wycieczek zgodnie ze zgłoszonymi propozycjami:
o Odwiedziny w bibliotece szkolnej przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie połączone z majówką w ogrodzie tejże szkoły (współpraca z p. Elżbietą Lewandowską i Wiesławą Rejmer) – w maju (Dzień Bibliotekarza) - na wniosek p. Wiesławy Rejmer-Zaklekty
o Wycieczka (pociągiem) do Ciechanowa, odwiedziny Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie – wrzesień 2013 r. – propozycja i odpow. Anna Borkowska
4. Współorganizacja szkolenia (temat uwzględniający potrzeby - wyniki sondażu)
5. Kontynuacja cyklu Bibliotekarze z pasją organizowanego przez WIB
6. Rozpatrzenie możliwości nawiązania kontaktu oraz ewentualnej współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób z wadami Rąk „W naszych rękach” – na wniosek p. Adeli Bednarskiej-Strycharz
7. Reagowanie na bieżącą sytuację organizacyjno-prawną dotyczącą środowiska bibliotekarskiego

Do realizacji w kolejnych latach kadencji przyjęto wstępnie:
2014
o powtórzenie wycieczki do Zakroczymia i Twierdzy Modlin – odpow. Lilla Kołodziejczyk
o odwiedziny Biblioteki dla Niewidomych w Laskach z obserwacją zajęć z dziećmi
2015
o wycieczka do Biblioteki Jagiellońskiej, zwiedzanie Krakowa
o wyjazd integracyjny do Kazimierza Dolnego
2016
o wycieczka do Kórnika
Wszystkich członków Koła prosimy o inicjatywy w ciągu roku, udział w formach organizowanych przez Koło i Oddział Warszawski oraz zapraszamy do ścisłej współpracy.
Protokołowała Bożena Dawidowska-Langer

SBP 1
SBP2

Poprawiony: czwartek, 31 stycznia 2013 15:20