image1 image2 image3 image4 image5 image6

Serdecznie zapraszamy nauczycieli na konferencję "Edukacja Varsavianistyczna w szkole - III edycja - [program konferencji]

Zgłoszenia: wspomaganie.edukacji@pbw.waw.pl (imię i nazwisko, miejsce pracy, nr tel.),
Udzielanie informacji pod nr tel. 501-379-703 lub 22 810 46 64 wew. 110
Konferencja jest bezpłatna.
Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Jesteś tutaj: Start Filie

wwe_b

MOODLE

Partnerzy
i instytucje wspierające

portal-logo

logo_dark-1

logo_niepelnosprnik

TPUW logo

polona

Biblioterapia, czyli leczenie książką
poniedziałek, 18 marca 2013 09:08

Słowo biblioterapia wywodzi się z języka greckiego biblion - książka i therapeo – leczę, czyli leczenie książką. Biblioterapia, wg wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego p. Ireny Boreckiej, to proces terapeutyczny, w którym odpowiednio wybrane i dostosowane materiały czytelnicze używane się jako środek wspierający proces leczniczy i wychowawczy. Zgodnie z diagnozą medyczną lub psychologiczno-pedagogiczną, stanowi pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów chorego lub osoby znajdującej się w złej kondycji psychicznej. Jest to proces kierowanego czytelnictwa osób chorych i niepełnosprawnych, społecznie nieprzystosowanych, odrzucanych i tych, które wymagają psychicznego wsparcia, a zarazem proces kształtowania podmiotowego stylu funkcjonowania tych osób. Najważniejsze cele psychoterapeutyczne to likwidacja niepożądanych stanów psychicznych (lęku, poczucia mniejszej wartości, osamotnienia, nudy czy apatii), rozwój osobowości, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji (choroba w rodzinie, rozwód rodziców, śmierć w rodzinie itp.).

Rola pedagogiczna terapii to metoda leczenia opartego o proces edukacyjny, który ma pomóc w radzeniu sobie z trudną sytuacją. Pożądane zmiany mają pojawić się w zachowaniu, uczuciach i wierzeniach. Odpowiednio dobrana lektura ma wpłynąć na zmianę sposobu widzenia swojej sytuacji, sposobu samopostrzegania się, ma też pogłębiać samoświadomość. Właśnie Biblioterapia była tematem warsztatów edukacyjnych zorganizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN – Filię w Błoniu w dniu 12 marca br. Uczestnikami byli bibliotekarze z Powiatu Warszawskiego Zachodniego, a prowadziła je Agata Kyzioł z Biblioteki Głównej w Warszawie.
Ten temat zawsze wzbudza duże zainteresowanie słuchaczy i jest inspiracją do prowadzenia takich zajęć w swoich szkołach. Spotkanie składało z dwóch części. Pierwsza, to ciekawy wykład, uzupełniony prezentacją multimedialną.

pulpit 010 pulpit 020

Druga to część praktyczna z ćwiczeniami i konkretnymi zadaniami do wykonania.

pulpit 024 pulpit 028

Podsumowaniem spotkania było ożywiona dyskusja przy herbatce i ciastku, na bieżące tematy biblioteczne, m.in. o chorym pomyśle likwidacji szkolnych bibliotek.

Oprac. Anna Buźniak
na podstawie notatek Agaty Kyzioł.


Poprawiony: poniedziałek, 18 marca 2013 09:48