13 i 27 marca 2013 r. – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
image1 image2 image3 image4

UWAGA!

Przed przyjściem do Biblioteki, prosimy o zapoznanie się procedurą funkcjonowania Biblioteki w czasie epidemii COVID-19.

czytaj więcej

Jesteś tutaj: Start Relacje z wydarzeń

wwe_b

moodle

quizy

Partnerzy
i instytucje wspierające

portal-logo

logo_dark-1

logo_niepelnosprnik

TPUW logo

13 i 27 marca 2013 r. – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
środa, 20 marca 2013 09:53

13 marca odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych pracujących w szkołach podstawowych: „Rola nauczyciela bibliotekarza w szkolnym systemie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej”

k 13

W ramach omówienia dostępnej w Bibliotece najnowszej literatury na temat niezbędnej wiedzy i umiejętności do podjęcia pracy pedagogicznej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej, pracownicy Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego przygotowali i opublikowali na stronie dwa zestawienia bibliograficzne (w tym jedno adnotowane) prezentowane i omawiane na konferencji.
Nauczanie i wychowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(adnotowany przegląd w wyborze)
Nauczanie i wychowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kolejnym punktem programu było krótkie spotkanie autorskie z Agnieszką Olszanowską, która zapoznała bibliotekarzy ze swoimi książkami dla dzieci w wieku 6+ „Genetyczna samotność” i „Hej, hej kurczaki!”. Autorka spotkała się z zainteresowaniem uczestników konferencji

k 13 2

Po przerwie redaktor naczelna Wydawnictwa TIBUM i jednocześnie skromna lektorka oddająca głos swoim bohaterom, dała pokaz możliwości wykorzystania papierowego teatru Kamishibai. Interesująco opowiedziała o genezie tego teatru oraz zaproponowała formy pracy z najmłodszymi przy wykorzystaniu „zaczarowanej drewnianej skrzynki”. Zofia Piątkowska-Wolska czytając przywiezione ze sobą książki w formie kart Kamishibai przekazała nam emocje, które bardzo wzruszyły i zainteresowały. „Szukając Marudka” to opowieść o przyjaźni i determinacji chłopca, by za wszelką cenę odnaleźć zaginionego przyjaciela. "Kotka Milusia" to historia spotkania udomowionej, żyjącej w luksusie kotki z szarą dziką myszką, która umie docenić swoją wolność. Spotkanie z papierowym teatrem to okazja dla najmłodszych do nowych przeżyć, rozmów i prób własnego wypowiedzenia się w nowej dla nich formie.
Zapraszamy do zapoznania się z ideą teatru:
http://www.tibum.pl/czym_jest_kamishibai

Na zakończenie oddaliśmy głos jadącej z dalekiego Śląska prelegentce, która oczarowała nas zaangażowaniem i szerokim spojrzeniem na omawiane problemy. Karina Mucha sugestywnie i wyczerpująco zrealizowała temat korzystając z bardzo ciekawej prezentacji, którą udostępniła również na naszej stronie tym wszystkim, którzy zechcą wrócić do tematu, by poszerzyć, zgłębić i przemyśleć omawiane zagadnienia.

Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Od diagnozowania do zaspokajania potrzeb uczniów to temat omawianej przez Karinę Muchę prezentacji.

Różnorodność wystąpień i treści prezentowanych przez prelegentów cieszyła się uznaniem uczestników konferencji, którzy głośno wyrażali swoje pozytywne opinie. W marcowym spotkaniu dla bibliotekarzy pracujących w szkołach podstawowych uczestniczyło 101 nauczycieli.

27.03.2013 r. – Konferencję dla nauczycieli pracujących w szkołach ponadpodstawowych rozpoczęliśmy od wykładu Iwony Barcikowskiej. Omówiła ona bardzo szczegółowo podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Zwróciła uwagę na wspierającą rolę bibliotekarzy we wczesnej diagnozie trudności doświadczanych przez uczniów. Podkreśliła znaczenie fachowej i skutecznej pomocy przy poszukiwaniu niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego realizowania zadań nałożonych na nauczycieli. Poradziła, by rehabilitację i korekcję deficytów pozostawić specjalistom, a skupić się na pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności pogłębiających dobrą komunikację, prawidłowe sposoby reagowania na problemy. Doceniła codzienną pracę bibliotekarza, który rozmawia, doradza lekturę, organizuje zajęcia trafiające w potrzeby uczniów. Jako terapeutka pracująca z dziećmi dyslektycznymi przybliżyła ważne aspekty przestrzegania zasad i współpracy wszystkich nauczycieli w złożonym procesie usprawniania i pomagania uczniom mającym orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na uwagę zasługuje zdanie wypowiedziane przez praktykującą terapeutkę z dużym naciskiem: „Dostosowanie wymagań edukacyjnych w przypadku dyslektyków jest prawnym obowiązkiem każdego nauczyciela. Nie dotyczy jednak treści programowych, ale metod pracy z uczniem.”

TU zobacz prezentację

IMG_3254_1

Następnie dyrektor ZSS nr 70 Barbara Mierzwa zachęcała bibliotekarzy do większej aktywności w organizowaniu warsztatu pracy niezbędnego do realizacji zadań, świadomego kreowania wizerunku roli bibliotekarza w szkole.
Spotkanie autorskie Agnieszki Olszanowskiej oraz omówienie lektury dostępnej w Bibliotece zalecanej do poszerzenia tematu dopełniły realizację programu konferencji.

(bdl)


Poprawiony: środa, 03 kwietnia 2013 08:08