Wieści z dnia 25.03.2014 r.
image1 image2

UWAGA!

Przed przyjściem do Biblioteki, prosimy o zapoznanie się procedurą funkcjonowania Biblioteki w czasie epidemii COVID-19.

czytaj więcej

Jesteś tutaj: Start Koło SBP

wwe_b

MOODLE2

MOODLE

quizy

Partnerzy
i instytucje wspierające

portal-logo

logo_dark-1

logo_niepelnosprnik

TPUW logo

Wieści z dnia 25.03.2014 r.
poniedziałek, 31 marca 2014 11:50

Próby integracji i planowania współpracy w naszym Kole

Pierwszy kwartał roku 2014 za pasem.
W środę 5 marca w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej odbyło się XVII spotkanie z cyklu „Bibliotekarze z pasją”:

Moja Ukraina. Znane i nieznane miejsca na Zielonej Ukrainie. Ewa Wasilewska z Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 5 im. Zofii Wędrychowskiej-Papuzińskiej na warszawskiej Ochocie, zabrała nas w wirtualną podróż na Kresy i jeszcze dalej TU relacja

Na zebraniu Koła we wtorek 25 marca zastanawialiśmy się: Jak wypracować dobre warunki współpracy między bibliotekarzami z bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych?

Postanowiliśmy wypracować formy tej współpracy w naszym gronie. Tak się dobrze składa, że wśród 15 osób obecnych na zebraniu Koła, byli przedstawiciele bibliotekarzy z bibliotek publicznych (zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych) i pedagogicznych (z doświadczeniem długiej współpracy z bibliotekarzami szkolnymi). Najpierw próbowaliśmy znaleźć obszary, w których ta współpraca mogłaby przynieść korzyści wszystkim współpracującym stronom. Sprawny przepływ informacji został wskazany jako warunek konieczny dalszych działań. Zamarzyła się nam wspólna akcja promująca wartościowe nowości wydawnicze i próby przełamywania oporów przed tym, co nowe, nieznane w zakresie realizacji możliwości swobodnego decydowania o tym, co warto kupić i polecić uczniom. Skuteczne pozyskiwanie informacji ze szkół, o tym co chcieliby propagować wśród uczniów, wsparte konsultacjami decydującymi o zakupach, stałyby się początkiem dobrze pojętej współpracy w zakresie promocji wartościowych tytułów. Przydatna byłaby również informacja o egzemplarzach pozyskanych w poszczególnych wypożyczalniach i ich dostępności dla czytelników.

PBW mogłaby koordynować te działania i zamieszczać potrzebne informacje na stronie WWW.

Dobrze byłoby zastanowić się nad specyfiką poszczególnych typów bibliotek w naszym gronie. Znajomość problemów tych środowisk, przyczyniłaby się do lepszego zrozumienia właściwości ich pracy, występujących trudności i sytuacji, w których współpraca byłaby owocna.

Pożądany jest również lepszy przepływ informacji o podejmowanych działaniach z położeniem nacisku na to, by taka informacja pojawiała się w placówkach, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem ich realizacji. Ciekawe spotkania i akcje popularyzujące czytelnictwo, zasługują na lepsze nagłośnienie wśród osób, które mogą być zainteresowane. Informacja o działaniach naszych najbliższych kolegów i koleżanek po fachu może też stymulować ich do inicjowania nowych aktywności.

Umówiliśmy się również na pogłębienie kontaktów przez uczestnictwo zainteresowanych bibliotekarzy w konferencjach organizowanych przez PBW w Warszawie. Liczymy, ze ta obecność wzbogaci nasza ofertę o przykłady dobrych praktyk, które się sprawdziły na gruncie bibliotek publicznych.

Rozstaliśmy się w optymistycznych nastrojach, licząc na pierwsze rezultaty naszych działań już w czerwcu.

SBP kol

Na podstawie dyskusji opracowała Bożena Dawidowska-Langer


Poprawiony: poniedziałek, 31 marca 2014 12:14