image1 image2 image3 image4 image5

Godziny otwarcia

Biblioteka w Warszawie
pon., wt., czw., pt.: 9.00 - 19.00
środa: 14.00 – 19.00,   sobota: 9.00 – 15.00

Filie w Błoniu, Grodzisku Maz., Nowym Dworze Maz., Żyrardowie
pon., wt., czw., pt.: 9.00 - 18.00
środa: nieczynne,   sobota: 9.00 – 15.00

Filia w Sochaczewie
pon., wt., czw., pt.: 8.00 - 18.00
środa: nieczynna,   sobota: 9.00 – 15.00

Jesteś tutaj: Start Proponujemy materiały metodyczne

wwe_b

MOODLE

Partnerzy
i instytucje wspierające

portal-logo

logo_dark-1

logo_niepelnosprnik

TPUW logo

Nauki przyrodnicze: informacja o wybranych zbiorach
czwartek, 25 września 2014 11:23

Nauki przyrodnicze: informacja o wybranych zbiorach

Łoboziak Stanisław, Biologia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, ISBN 978-83-01-18949-5.
GCWYP 173417 (ZAMÓW)

Janus Bogdan, Jacek Błoniarz-Łuczak, Fizyka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, ISBN 978-83-01-18667-8.
GCWYP 168607 (ZAMÓW)

Gumkowska Angelika, Chemia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, ISBN 978-83-01-18206-9.
GCWYP 161993, SOWYP 53674 (ZAMÓW)

14 13 12

Cykl książek dla osób ciekawych świata. Bogato ilustrowane książki zawierają wyczerpujące i praktyczne opisy zjawisk, doświadczeń, przyrządów. Zawierają wiele inspiracji do prowadzenia własnych doświadczeń i eksperymentów.

Vorderman Carol, Biologia, chemia, fizyka - jakie to proste!, Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 2015, ISBN 978-83-213-4805-6.
GCWYP 172173 (ZAMÓW)

11

Bogato ilustrowana i zaopatrzona w liczne wykresy książka wyjaśnia podstawowe zagadnienia nauk przyrodniczych.

Zbiór prostych zadań z chemii dla uczniów gimnazjum, pod redakcją Waldemara Tejchmana, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2015, ISBN 978-83-02-15456-0.
GCWYP 167553 (ZAMÓW)

1

Pogrupowane w rozdziały zadania odpowiadają wymaganiom szczegółowym podstawy programowej chemii w gimnazjum. Książka zawiera dwanaście Testów podsumowujących.


Witowski Dariusz, Witowski Jan Sylwester, Biologia. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami. Dla kandydatów na uniwersytety medyczne i kierunki przyrodnicze zdających maturę z biologii. Matura 2015. T. 1, Fizjologia i anatomia człowieka, genetyka, Łańcut, Oficyna Wydawnicza Nowa Matura, 2014, ISBN 978-83-930942-3-3.
GCWYP 141584
17
Książka zawiera cały zakres materiału z biologii dotyczący problemów anatomii i fizjologii człowieka oraz genetyki, który należy posiąść w szkole średniej, aby właściwie przygotować się do egzaminu maturalnego. Zbiór zawiera zadania na poziomie rozszerzonym jak też i na poziomie podstawowym.
http://www.nowamatura.edu.pl/index.php?id=ksiazki_biologia

Witowski Dariusz, Witowski Jan Sylwester, Biologia. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami. Matura 2015. T. 2, Botanika i zoologia, ekologia i ewolucjonizm, Łańcut, Oficyna Wydawnicza Nowa Matura, 2014, ISBN 978-83-930942-8-8.
GCWYP 142016
16
Książki zawierają zadania otwarte z zakresu materiału z biologii dotyczące problemów roślin i zwierząt oraz ewolucjonizmu i ekologii.
http://www.nowamatura.edu.pl/index.php?id=ksiazki_biologia

Witowski Dariusz, Witowski Jan Sylwester, Chemia. Matura 2015. T. 1, Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami, Łańcut, Oficyna Wydawnicza Nowa Matura, 2014, ISBN 978-83-930942-4-0.
GCWYP 141587
12

Witowski Dariusz, Witowski Jan Sylwester, Chemia. Matura 2015. T. 2, Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami, Łańcut, Oficyna Wydawnicza Nowa Matura, 2014, ISBN 978-83-930942-0-2.
GCWYP 141588
13

Witowski Dariusz, Witowski Jan Sylwester, Chemia. Matura 2015. T. 3, Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami, Łańcut, Oficyna Wydawnicza Nowa Matura, 2014, ISBN 978-83-934073-0-9.
GCWYP 141589
14

Witowski Dariusz, Trybalska Ewa, Chemia. Matura 2015. T. 4, Zestaw obowiązkowych ćwiczeń laboratoryjnych, arkusze wraz z odpowiedziami i kluczami punktowania, Łańcut, Oficyna Wydawnicza Nowa Matura, 2014, ISBN 978-83-930942-9-5.
GCWYP 141586
15
Zaletą zbioru jest fakt zebrania w jednym miejscu i podzielenia na działy zadań z matur z chemii, tych głównych i próbnych, od roku 2002 do 2014 roku, z Informatora CKE do Matury 2015, z wszystkich matur CKE od 2002 roku, z egzaminów na Uniwersytety Medyczne do 2012 roku. W nagłówku każdego takiego testu znajduje się dokładna informacja skąd pochodzi dane zadanie.
I tak:

  • zapis: Zadanie 1 (1 pkt.) V/2010/A1 informuje, że zadanie to znalazło się na maturze w maju 2010 roku (V/2010) w arkuszu pierwszym – podstawowym (A1);
  • zapis: Zadanie 6 (1 pkt.) Pr. XII/2004/A2 informuje, że zadanie to znalazło się na tzw. próbnej maturze (Pr.) w grudniu 2004 roku (XII/2004) w arkuszu drugim – rozszerzonym (A2)/

http://www.nowamatura.edu.pl/index.php?id=ksiazki_chemia


Borgmann Nicole, Eksperymenty mądrej żabki. Nauki przyrodnicze w przedszkolu, Kielce, Wydawnictwo Jedność, 2011, ISBN 978-83-7660-012-3.
GCWYP 103853, GCWYP 106570
1
Książka została przygotowana przez nauczyciela praktyka i stanowi autorski projekt włączenia w program zajęć przedszkolnych nauk przyrodniczych. W niełatwe, ale fascynujące tematy (pole magnetyczne, bieguny, konstruowanie prostych alarmów, zasada działania prądu) wprowadza dzieci sympatyczna i mądra żabka o imieniu Fryderyk. Dla nauczycieli to gotowa pomoc dydaktyczna do zastosowania „od ręki”. Dla dzieci to fascynująca przygoda z wielką wiedzą.
http://jednosc.com.pl/product_info.php?products_id=1831

Niewola Dorota, Zabawy inscenizacyjne o tematyce przyrodniczej na cztery pory roku. Propozycje dla przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012, ISBN 978-83-7850-160-2.
GCWYP 119233
12
Autorka przedstawia zabawy, inscenizacje i propozycje działań o tematyce przyrodniczej, których celem jest – z jednej strony – dostarczanie i bogacenie dziecięcych doświadczeń dotyczących świata przyrody i rządzących w nim praw, z drugiej zaś – zabawa.
Mały odbiorca a zarazem uczestnik utrwala posiadane wiadomości i nabywa nowe, uczy się dbać o przyrodę i jest wdrażany do jej ochrony, bawi się biorąc udział w proponowanych zajęciach, które na pewno dostarczą wielu wrażeń.
Każda inscenizacja, zabawa, czy działanie opatrzone jest celem szczegółowym, aby ułatwić prowadzącemu odpowiedni dobór.
http://www.impulsoficyna.com.pl/katalog/zabawy-inscenizacyjne-o-tematyce-przyrodniczej,1418.html

Kwaśniewska Małgorzata, Żaba-Żabińska Wiesława, Pomagamy dzieciom w badaniu świata, Kielce, Grupa Edukacyjna, cop. 2012, ISBN 978-83-7491-651-6.
GCWYP 116466
11
Poradnik wyjaśnia zasady doświadczania świata przez dzieci oraz przedstawia zabawy i zajęć, które pozwolą poznać różne zjawiska fizyczne i chemiczne.
Zawiera scenariusze sytuacji edukacyjnych, opartych na dydaktycznych zabawach badawczych. Przedstawione działania mają pomóc dzieciom zrozumieć otaczający je świat.

Grygier Urszula, Jancarz-Łanczkowska Beata, Piotrowski Krzysztof T., Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, Wyd. 2, Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013, ISBN 978-83-62360-35-2.
GCWYP 35493
14
Publikacja dotyczy pracy z uczniem zdolnym podczas zajęć z przyrody i biologii. Poradnik składa się z VII rozdziałów w których przedstawiono zagadnienia dotyczące zdolności, specyfiki pracy z uczniem zdolnym oraz konkretne propozycje rozwiązań metodycznych. Nauczyciele znajdą w książce scenariusze lekcji, zajęć pozalekcyjnych, pomysły na zadania do konkursów wewnątrzszkolnych oraz przykłady programów nauczania dostosowanych dla uczniów zdolnych.

Jagodzińska Małgorzata, Buchcic Elżbieta, Nauczyciel przyrodnik. Zasoby, konteksty, działanie pedagogiczne, Płock, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011, ISBN 978-83-61601-37-1.
GCWYP 125727
13
Książka kierowana jest do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i studentów. Autorki przedstawiają propozycje nowych działań pedagogicznych, które mogą uatrakcyjnić lekcje edukacji przyrodniczej.

Przygotowała Monika Witkowska
PBW Gocławska, Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
Wrzesień, 2014 r.


Nauki przyrodnicze (marzec 2011)
Poprawiony: poniedziałek, 09 stycznia 2017 17:00