image1 image2 image3 image4 image5 image6

Godziny otwarcia

Biblioteka w Warszawie
pon., wt., czw., pt.: 9.00 - 19.00
środa: 14.00 – 19.00,   sobota: 9.00 – 15.00

Filie w Błoniu, Grodzisku Maz., Nowym Dworze Maz., Żyrardowie
pon., wt., czw., pt.: 9.00 - 18.00
środa: nieczynne,   sobota: 9.00 – 15.00

Filia w Sochaczewie
pon., wt., czw., pt.: 8.00 - 18.00
środa: nieczynna,   sobota: 9.00 – 15.00

Jesteś tutaj: Start

wwe_b

MOODLE

Partnerzy
i instytucje wspierające

portal-logo

logo_dark-1

logo_niepelnosprnik

TPUW logo

Seniorzy
wtorek, 10 lutego 2015 11:57

Tomczyk Łukasz, Edukacja osób starszych : seniorzy w przestrzeni nowych mediów, Warszawa, Difin, 2015, ISBN 978-83-8085-012-5.
GCWYP 163830

0001Publikacja adresowana jest do osób zajmujących się organizowaniem działań edukacyjnych w instytucjonalnych formach kształcenia, a więc: UTW, klubach seniora, NGO, a także w ramach działań wolontariackich (np. „Latarnicy Polski Cyfrowej”). Autor dedykuje książkę również studentom kierunków pedagogicznych, gerontologii oświatowej oraz słuchaczom kursów dających podstawy do pracy z osobami w wieku senioralnym.

Źródło opisu

 

 

 

 

 

 

Aby zobaczyć spis treści kliknij.


Pikuła Norbert, Poczucie sensu życia osób starszych : inspiracje do edukacji w starości, Wyd. 2, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015, ISBN 978-83-7850-946-2.
GCWYP 167928

0002Książka w zamierzeniu autora adresowana jest do pedagogów społecznych, pracowników socjalnych, studentów kierunków pedagogicznych, psychologii, socjologii, politologii, nauk o rodzinie i teologii. Powinna być również dobrze przyjęta przez wszystkich opiekunów formalnych i nieformalnych, dla których ważne jest, aby osoby starsze nie utraciły sensu życia. W sytuacjach granicznych ważne wydaje się upatrywanie sensu zarówno w tym, co było, jak i w tym, co jest i będzie. Dostrzeganie w życiu sensu jest siłą motywującą do aktywnego realizowania go. Niezależnie bowiem od stanu psychofizycznego niezmiernie ważnym atutem życia człowieka jest odszukiwanie sensu tak w tym, co jest, jak i w tym, co będzie, w czasie obecnym, jak i przyszłym, w życiu ziemskim, jak i transcendentnym.

Źródło opisu

 

 

 

 

Aby zobaczyć spis treści kliknij.


Obiektywny i subiektywny wymiar starości, pod redakcją Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, ISBN 978-83-8088-010-8.
GCWYP 170476

0003Monografia stanowi zbiór multidyscyplinarnych tekstów dotyczących różnych aspektów starości, jej postrzegania i interpretowania. Zasadnicza refleksja podjęta w publikacji odnosi się do pytania o możliwość zobiektywizowania starości, zamknięcia tej tematyki w liczbach i statystycznych ujęciach bądź też w uproszczonym zbiorowym portrecie, z którego wynikałoby, że większość osób w zaawansowanym wieku ma takie same problemy i potrzeby. Autorzy zastanawiają się, co kształtuje społeczny i indywidualny obraz starości, jak powstają stereotypy jej dotyczące, a następnie zadają pytanie, jaka jest prawdziwa starość. Istotnym wątkiem badawczym w prezentowanym tomie jest subiektywny wymiar starości ukazywany w różnorakich aspektach, także w odniesieniu do odbicia w owym lustrze społecznym.

Źródło opisu

 

 

 

 

Aby zobaczyć spis treści kliknij.


Opieka nad osobami starszymi : przewodnik dla zespołu terapeutycznego, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016, ISBN 978-83-200-5079-0.
GCWYP 172393

0004Publikacja stanowi kompendium wiedzy geriatryczno-gerontologicznej. Jest szczegółowym i wielodziedzinowym opracowaniem zbiorowym, ujmującym w jedną całość najważniejsze problemy dotyczące populacji osób starszych. Charakteryzuje się holistycznym ujęciem problemu starzenia się społeczeństwa.
Książka adresowana jest do osób, które w swojej pracy mają styczność z osobami starszymi - do lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, specjalistów zdrowia publicznego, opiekunów osób starszych. Będzie również przydatna dla studentów kierunków medycznych, psychologicznych i społecznych, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych czy uczestników różnego rodzaju kursów, szkoleń oraz warsztatów.

Źródło opisu

 

 

 

 

Aby zobaczyć spis treści kliknij.


Brzezińska Małgorzata, Aktywizator seniorów : scenariusze zajęć, Warszawa, Difin, 2015, ISBN 978-83-7930-718-0.
GCWYP 157638, GCWYP 162293

5Książka zawiera to, czego najbardziej brakuje osobom pracującym z seniorami – propozycje konkretnych zajęć. W codziennym zabieganiu, konieczności zapewnienia jak najlepszej opieki i zaspokajania indywidualnych potrzeb każdego seniora nie zawsze jest czas na kreatywne podejście do przygotowania zajęć terapeutycznych czy wypełnienia wolnego czasu podopiecznych. Publikacja jest odpowiedzią na tę potrzebę. Oferuje pomysły na zajęcia skierowane do osób starszych o różnych możliwościach intelektualnych i psychoruchowych. Jest propozycją dla osób pracujących z seniorami nie tylko w stacjonarnych domach pomocy społecznej czy zakładach opiekuńczo-leczniczych, lecz także w placówkach i instytucjach oferujących zajęcia pozostającym w swoich domach seniorom takich jak dzienne domy pomocy, kluby seniora, domy kultury, uniwersytety trzeciego wieku, fundacje i stowarzyszenia korzystające ze środków unijnych.

Źródło tekstu i spis treści

fragment

 

 


Yalom Irvin D., Wzywam policję, Warszawa, 2011, ISBN 978-83-60747-69-8.
GCWYP 118778, GCWYP 145837

okladka10Intrygująca opowieść o uwalnianiu się od śladów dziecięcej traumy Holocaustu przez genialnego kardiochirurga. Dzięki wydarzeniu, w którym podejmuje ekstremalne ryzyko konfrontacji z porywaczem, doświadcza wyzwolenia od lęku i winy. Dramatyczne zdarzenia i pierwsza szczera rozmowa o nich z Yalomem uruchamiają proces kontaktu z wypartymi śladami traumatycznej przeszłości i doprowadzają do uwolnienia się spod ich wpływu. Książkę kończy wywiad z Autorem.

Źródło

 

 

 

 

 

 


Encyklopedia seniora : profilaktyka, leczenie, aktywność, prawo, Warszawa, 2014. ISBN 978-83-7845-755-8.
GC CZY 145733 P

okladka27Szybko przebiegający proces starzenia niesie za sobą wiele wyzwań, związanych głównie z ochorną zdrowia i polityką społeczną. Podjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych strategia działania dotycząca starzenia się społeczeństw zakłada dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie osób starszych poprzez zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej i zwiększenie na nią nakładów, podniesienie kwalifikacji personelu medycznego oraz promocję zdrowia.

Encyklopedia seniora to kompendium wiedzy dotyczącej osób starszych. Książka została napisana przez zespół profesjonalistów: psychologa, geriatrę, dietetyka, fizjoterapeutę, refleksologa i prawnika. Jej celem jest upowszechnia idei aktywnego starzenia. Obok tematów z dziedziny psychologii i prawa w książce poruszono zagadnienia związane z kwestiami medycznymi. Opisano choroby typowe dla seniorów, ćwiczenia przeznaczone dla tej grupy wiekowej oraz wskazówki żywieniowe, a także zgromadzono informacje na temat opieki nad seniorami przewlekle chorymi.

Źródło

 

Aby zobaczyć spis treści kliknij.


Bugajska Beata, Timoszyk-Tomczak Celina, Podróż w czasie : warsztat rozwoju osobistego osób starszych, Szczecin, 2014, ISBN 978-83-7241-949-1.
GCWYP 141742

okładka1sPraca jest propozycją stymulowania rozwoju osobistego w okresie starości. Autorki opierając się na rezultatach badań naukowych są przekonane o możliwościach rozwojowych osób starszych. Proponowany warsztat to metaforyczna podróż w czasie rozpoczynająca się „od refleksji nad własną przeszłością, następnie teraźniejszością i przyszłością, w tym przyszłością transcendentalną”. Praca nad sobą w okresie sprawnej starości może stanowić przygotowanie do tego, co nastąpi w późnej starości często naznaczonej niesprawnością.

Z recenzji dr. hab. Jerzego Halickiego prof. UwB

Źródło

 

 

 

 

 

Aby zobaczyć spis treści kliknij.


Jeszcze w zielone gramy...(?) : rozważania o współczesnych pięćdziesięciolatkach, Wrocław, 2011, ISBN 978-83-7432-735-0.
GCWYP 103858, GCWYP 106578

okładka2sJaki jest współczesny polski pięćdziesięciolatek? Jak widzi i ocenia siebie on sam i jak postrzegają go inni? Jak funkcjonuje w świecie, w którym panuje kult drapieżnej młodości i aktywności? Próby odpowiedzi na te i inne pytania stanowią treść niniejszego tomu. Zadania tego podjęli się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, powodując, że stał się on zbiorem prezentującym współczesnego pięćdziesięciolatka w różnych obszarach jego indywidualnej i społecznej egzystencji.

Opis z wstępu

 

 

 

 

 

 

Aby zobaczyć spis treści kliknij.


Makaryk Michał, Serwisy społecznościowe dla seniorów : odśwież stare znajomości i nawiąż nowe - przez internet!, Gliwice, cop. 2012, ISBN 978-83-246-3698-3.
GCWYP 116541

okładka3s

  • Dowiedz się, czym są serwisy społecznościowe i jak z nich korzystać
  • Poznaj sposoby wyszukiwania znajomych i osób o podobnych zainteresowaniach
  • Naucz się dyskutować na interesujące Cię tematy na forach internetowych
  • Połącz się ze światem, korzystając z komunikatora internetowego

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby zobaczyć spis treści kliknij.


Pikuła Norbert, Senior w przestrzeni społecznej, Warszawa, 2013, ISBN 978-83-62993-03-1.
GCWYP 129193

okładka4sMonografię pt. "Senior w przestrzeni społecznej" można zlokalizować na styku kilku dyscyplin naukowych, począwszy od gerontologii jej dziedzin szczegółowych, poprzez pedagogikę społeczną, do niezmiernie istotnej dziedziny, jaką jest polityka społeczna. Starość, czyli ostatni, końcowy etap życia, który zdaniem większości badaczy rozpoczyna się po 60. roku życia, została przedstawiona na tle wielości definicji. Przy założeniu, że proces starzenia się u każdego człowieka przebiega inaczej, podjęto próbę scharakteryzowania starości w wymiarze biologicznym, psychologicznym, społecznym i duchowym, omówiono potrzeby osób starszych, socjalno-ekonomiczne uwarunkowania starości oraz problem polityki państwa wobec osób starszych.

Źródło

 

 

 

 

Aby zobaczyć spis treści kliknij.


Poprawiony: wtorek, 13 grudnia 2016 11:56