25.03.2015 r. - Jak być aktywnym bibliotekarzem?
image1 image2 image3 image4

UWAGA!

Przed przyjściem do Biblioteki, prosimy o zapoznanie się procedurą funkcjonowania Biblioteki w czasie epidemii COVID-19.

czytaj więcej

Jesteś tutaj: Start Relacje z wydarzeń

wwe_b

moodle

quizy

Partnerzy
i instytucje wspierające

portal-logo

logo_dark-1

logo_niepelnosprnik

TPUW logo

25.03.2015 r. - Jak być aktywnym bibliotekarzem?
piątek, 27 marca 2015 15:59

Temat konferencji ten sam, ale treści i tempo spotkania zupełnie inne. Chyba jak nigdy do tej pory udało nam się tak zróżnicować przekaz i dostosować do potrzeb odbiorców.
Na początek wykład psychologiczny o wyzwaniach rozwojowych dla wychowawców, rodziców i uczniów w najtrudniejszym okresie życia „przeobrażania się z dziecka w osobę dorosłą”.
Było o „utknięciu w tożsamości grzecznego dziecka”, o tożsamości „rozproszonej” i „negatywnej”. Wykład poprowadzony wręcz brawurowo - 108 osób obecnych na sali słuchało z dużym zainteresowaniem.

TU prezentacja

Anna Salwa-Kazimierska i Beata Chrzanowska-Pietraszuk – wykład psychologiczny. 

„Giełdę pomysłów” praktykujących bibliotekarzy otworzyła Maria Sikorska pracująca w Gimnazjum nr 126. Mówiła o codziennych staraniach w nawiązywaniu dobrych relacji interpersonalnych z uczniami, którzy zaczęli nazywać bibliotekę szkolną „Gawędziarnią”.
O zastępstwach, które można wykorzystać do kreatywnych działań wychowawczych. O własnych pasjach gry w szachy czy umiłowania poezji, które z powodzeniem zaszczepiła wychowankom, prowadząc koło szachowe i organizując konkurs poezji.

TU prezentacja

Pani Maria Sikorska mówi o swojej pracy w bibliotece szkolnej, a naprzeciwko uczestnicy konferencji.

Następnie głos zabrała Alicja Makuch pracująca w LO w Legionowie. Tu mieliśmy przegląd form działania ilustrowany zdjęciami pokazującymi nastrój, frekwencję i efekty pracy bibliotekarza szkolnego. Omówiła wystawy wszelkiego typu, projekt „Album rodzinny”, organizowanie i udział w międzyszkolnych konkursach czytelniczych, „sesje humanistyczne”, spotkania literackie i akcje „Czytanie nie boli”. Ta akcja inspirowana blogiem nastolatki zaowocowała tablicą korkową, na której uczniowie przypinają propozycje książek, które chcieliby przeczytać. Systematyczne stymulowanie uczniów do aktywnego czytania pozwala wyłonić na zakończenie szkoły tych najbardziej zaczytanych. Otrzymują oni w nagrodę „spersonalizowany kubek”, który zachęca ich do kontynuowania aktywnego czytania w dorosłym życiu.

TU prezentacja

 Pani Alicja Makuch mówi o pracy bibliotecznej w LO w Legionowie.

Tym razem przed przerwą udało się pokazać film zachęcający do propagowania działań kampanii społecznej Legalna Kultura. Zachęciłam w ten sposób aż 41 szkół do pobrania pakietu materiałów informacyjnych oraz wpisanie się na listę osób współpracujących z Legalną Kulturą.

Po przerwie Joanna Cackowska z Zespołu Szkół w Grodzisku przedstawiła nam trudną, lecz inspirującą pracę z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Jej osiągnięcia włączenia uczniów do współpracy przy propagowaniu dobrych wzorów osobowych w postaci patrona szkoły Hipolita Szczerkowskiego oraz odwiedzającego szkołę harcmistrza Zdzisława Sadowskiego pokazują, że serce i cierpliwość im okazana dają pożądane efekty wychowawcze. Dowodem na to dwie prezentacje pokazujące efekty pracy wychowanków szkoły.

TU prezentacja

TU prezentacja

Pani Joanna Cackowska z Zespołu Szkół w Grodzisku opowiada o działaniach na rzecz włączenia młodzieży trudnej w działania biblioteki szkolnej.

Na zakończenie części pokazującej „dobre praktyki” koleżanek po fachu wystąpiła Iwona Włodarska z LO im. Władysława IV. Położyła nacisk na systematyczne działania w kierunku stymulowania uczniów do uczestnictwa w kulturze poprzez zwiedzanie dużych bibliotek, wychodzenie do kina, zajęcia z edukacji filmowej, propagowanie wiedzy o instytucjach kultury. Organizowanie wystaw w bibliotece i na zewnątrz jest okazją do zajęć poszerzających wiedzę o tematyce proponowanej na nich. Eksponowanie zbiorów, także tych starych, służy propagowaniu korzystania z nich w sytuacjach tego wymagających.

Pani Iwona Włodarska z LO im. Władysława IV i jej konsekwentne działania poszerzające wiedzę o kulturze i zbiorach biblioteki szkolnej.

W sprawach różnych poinformowałam o nowej formie współpracy ze szkołami jaką jest możliwość wypożyczania wystaw, które były wykonane i eksponowane wcześniej w PBW. Oferta na naszej stronie: TU zobacz

Potem zachęciłam do udziału w akcji zaczytani.pl TU zaproszenie do udziału w akcji

Na prezentację książek dla młodzieży, które przygotowałam na konferencję nie zostało zbyt wiele czasu. Omówiłam ogólnie serię dla młodzieży Wydawnictwa Literatura: PLUS MINUS 16 i bardzo krótko przekazałam emocje, które mi towarzyszyły przy czytaniu poszczególnych tytułów. Wymieniam je na prośbę osób zainteresowanych: Tomasz Trojanowski „Stroiciel”, Beata Ostrowicka „Zła dziewczyna”, Dorota Combrzyńska-Nogala „Możesz wybrać kogo chcesz pożreć”, Barbara Ciwoniuk „Ania”, Zuzanna Orlińska „Ani słowa Zosi”, Kazimierz Szymeczko „Kopidoł i kwiaciareczka”, Barbara Kosmowska „Niechciana”, Joanna Jagiełło „Czekolada z chili”, Grażyna Bąkiewicz „Syn złodziejki”. Zachęcałam również do popularyzowania książki Pawła Beręsewicza „Wszystkie lajki Marczuka”.
TU zobacz wszystkie książki wydane w omawianej serii

Składanka dwóch zdjęć. Na pierwszym prezentacja wybranych książek Wydawnictwa Literatura: Seria Plus Minus 16, na drugim ekspozycja toreb promujących modę na czytanie „Zaczytani są wśród nas” - upominki dla prelegentów.

Po konferencji jeszcze długo trwały indywidualne rozmowy z bibliotekarzami, którzy mieli potrzebę dopytania o rożne kwestie, lub podzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Tym razem godzina 14.00 nie była dla nich sygnałem do natychmiastowego odwrotu.


Poprawiony: środa, 08 kwietnia 2015 09:47