image1 image2 image3 image4 image5

„Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi.”

Tadeusz Andrzej Bonawentura Kościuszko

Jesteś tutaj: Start O wspomaganiu

wwe_b

MOODLE

Partnerzy
i instytucje wspierające

portal-logo

logo_dark-1

logo_niepelnosprnik

TPUW logo

BM
Dziękujemy księgarni internetowej BookMaster za nieodpłatne przekazanie książek.

O wspomaganiu
Wpisany przez Maciej Bidelski   
wtorek, 01 grudnia 2015 09:24

Biblioteka Pedagogiczna im. KEN w Warszawie realizując działania statutowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek oświatowych.

Biblioteka realizuje wspomaganie:
 • szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
 • bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.
Wspomaganie, o którym mowa polega na:
 • zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących:
  • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
  • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
  • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  • wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji.
 • organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.
Wspomaganie jest realizowane z uwzględnieniem:
Poprawiony: wtorek, 05 stycznia 2016 13:49