Szkolenia
image1 image2 image3 image4 image5

„11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata”

źródło: UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Jesteś tutaj: Start

wwe_b

MOODLE

Partnerzy
i instytucje wspierające

portal-logo

logo_dark-1

logo_niepelnosprnik

TPUW logo

BM
Dziękujemy księgarni internetowej BookMaster za nieodpłatne przekazanie książek.

Szkolenia
wtorek, 01 grudnia 2015 14:12

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI


20.09.2017

godz.12:00-15:00

Deskryptory Biblioteki Narodowej w bibliotece szkolnej

W związku z wprowadzeniem od 1 października 2015 r. przez Bibliotekę Narodową nowej klasyfikacji przedmiotowej pod nazwą Deskryptory Biblioteki Narodowej, które zastąpią dotychczas stosowany Język Haseł Przedmiotowych BN, zapraszamy na spotkanie poświęcone zagadnieniom opracowania dokumentów z użyciem deskryptorów. Opracowanie zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem deskryptorów wiąże się przede wszystkim z wprowadzeniem zmian w danych bibliograficznych. Dotyczą one przede wszystkim struktury formatu MARC21 w zakresie grupy pól haseł przedmiotowych. Wymaga to odejścia od opracowania rzeczowego bazującego na gramatyce pozycyjnej i konwersję określników oraz wielu tematów do nowych pól. Wszystko to ma na celu usprawnienie wprowadzanego w bibliotekach, zwłaszcza w BN, także u nas, wyszukiwania fasetowego w katalogu bibliotecznym. Dzięki temu wyniki wyszukiwania będzie można uszczegóławiać poprzez filtrowanie według określonych kryteriów zwanych fasetami. W trakcie spotkania zostanie przedstawiona ogólna filozofia deskryptorów, a także zmiany w opracowaniu przedmiotowym jakie za sobą pociągnie wprowadzenie DBN.

Agata Kyzioł-Cieślak


27.09.2017

godz. 12:00-15:00

Deskryptory Biblioteki Narodowej w bibliotece szkolnej

W związku z wprowadzeniem od 1 października 2015 r. przez Bibliotekę Narodową nowej klasyfikacji przedmiotowej pod nazwą Deskryptory Biblioteki Narodowej, które zastąpią dotychczas stosowany Język Haseł Przedmiotowych BN, zapraszamy na spotkanie poświęcone zagadnieniom opracowania dokumentów z użyciem deskryptorów. Opracowanie zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem deskryptorów wiąże się przede wszystkim z wprowadzeniem zmian w danych bibliograficznych. Dotyczą one przede wszystkim struktury formatu MARC21 w zakresie grupy pól haseł przedmiotowych. Wymaga to odejścia od opracowania rzeczowego bazującego na gramatyce pozycyjnej i konwersję określników oraz wielu tematów do nowych pól. Wszystko to ma na celu usprawnienie wprowadzanego w bibliotekach, zwłaszcza w BN, także u nas, wyszukiwania fasetowego w katalogu bibliotecznym. Dzięki temu wyniki wyszukiwania będzie można uszczegóławiać poprzez filtrowanie według określonych kryteriów zwanych fasetami. W trakcie spotkania zostanie przedstawiona ogólna filozofia deskryptorów, a także zmiany w opracowaniu przedmiotowym jakie za sobą pociągnie wprowadzenie DBN.

Agata Kyzioł-Cieślak


8.11.2017

godz. 10:00-13:00

Tworzenie bloga w serwisie BLOGGER – warsztaty dla początkujących

Warsztaty skierowane do nauczycieli wszystkich typów szkół. Ich celem jest zapoznanie uczestników z serwisem blogowym Blogger i jego zastosowanie w tworzeniu bloga edukacyjnego. Nauczyciele dowiedzą się jak zakładać bloga, publikować wpisy, formatować teksty, dodawać do wpisu na blogu różnorodne obiekty (np. film, grafika) oraz jak administrować blogiem i wykorzystać go w swojej pracy. Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność obsługi komputera, edycji zdjęć oraz posiadania konta Gmail.

Agnieszka Babula, Katarzyna Majchrzak


8.11.2017

godz.12:00-15:00

Przyjęcie biblioteki szkolnej – dokumentacja, niezbędne czynności

Spotkanie ma charakter informacyjny dotyczący praktycznego postępowania w przypadku przekazywania i przyjmowania biblioteki. Uczestnicy dowiedzą się jakie dokumenty powinni przygotować lub otrzymać, dostaną wzorce do wykorzystania, a także podpowiedzi jak rozwiązać najczęściej pojawiające się w takich przypadkach problemy. Spora część zajęć będzie poświęcona skontrum związanym ze zmianą własności księgozbioru i osób za niego odpowiedzialnych.

Agata Kyzioł-Cieślak


15.11.2017

godz. 10:00-13:00

Literackie inspiracje na Boże Narodzenie

Czas przed świętami Bożego Narodzenia to niezwykle gorący okres. Na warsztatach Literackie inspiracje na Boże Narodzenie pokażemy Państwu jak kreatywnie i literacko przygotować się z uczniami na oczekiwanie pierwszej Gwiazdki. Dobry humor i pomysłowość jak najbardziej wskazane! Warsztaty przeznaczone dla bibliotekarzy, nauczycieli świetlic i edukacji wczesnoszkolnej.

Katarzyna Gołubiew, Katarzyna Majchrzak


15.11.2017

godz. 10:00-13:00

Quizy, testy online – Kahoot

Warsztaty mają na celu zaprezentowanie darmowych narzędzi do tworzenia quizów dostępnych on-line. Można je w różny sposób wykorzystać do pracy z uczniami, m.in.: do samodzielnego sprawdzania wiedzy lub do odtwarzania lekcji na urządzeniach przenośnych.

Agnieszka Zdrojewska


22.11.2017

godz. 10:00-13:00

Quizy, testy online - Quizizz

Warsztaty mają na celu zaprezentowanie darmowych narzędzi do tworzenia quizów dostępnych online. Można je w różny sposób wykorzystać w pracy z uczniami m. in. do samodzielnego sprawdzania wiedzy, do odtwarzania na lekcji na urządzeniach przenośnych, do przeprowadzenia konkursu.

Agnieszka Zdrojewska


22.11.2017

godz.12:00-15:00

Excel – formuły przydatne dla nauczycieli

Stosowanie różnych przydatnych formuł w arkuszu excela przy pracy z tabelą. Wymaga podstawowej znajomości programu Excel.

Agata Kyzioł-Cieślak


29.11.2017

godz. 09:00-12:00

Wyszukiwanie informacji w wybranych bazach bibliograficznych – KaRo, Nukat, katalogi BN

Prezentacja wybranych baz polskojęzycznych oferujących informacje bibliograficzne: KARO, NUKAT, Bazy i katalogi Biblioteki Narodowej.

Monika Witkowska


29.11.2017

godz. 12:00-15:00

Excel – wykresy

Generowanie wykresów w arkuszu przy pracy z tabelą dla różnych typów danych. Wymaga podstawowej znajomości programu Excel (cz.2 szkolenia z Excela).

Agata Kyzioł-Cieślak


6.12.2017

godz. 10:00-13:00

Nowa podstawa programowa wprowadzona „ Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej dla szkoły podstawowej w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej" w bibliotece szkolnej

Omówienie różnic w dotychczasowych podstawach programowych. Omówienie aktualnej podstawy programowej. Miejsce biblioteki szkolnej w nowej podstawie programowej. Płaszczyzny współpracy nauczyciela-bibliotekarza szkolnego z nauczycielami przedmiotowymi. Rola biblioteki szkolnej we współczesnej szkole. Pytania, wątpliwości i dyskusja między uczestnikami spotkania.

Dorota Hryniewicka


13.12.2017

godz. 10:00-13:00

Quizy i testy online – Quizme.pl

Warsztaty mają na celu zaprezentowanie darmowych narzędzi do tworzenia quizów dostępnych online. Można je w różny sposób wykorzystać w pracy z uczniami, m.in. do samodzielnego sprawdzania wiedzy, do odtwarzania na lekcji na urządzeniach przenośnych, do przeprowadzenia konkursu.

Agnieszka Zdrojewska


31.01.2018

godz.12:00-15:00

Opracowanie dokumentów online

Warsztaty skupią się na dokumentach bibliotecznych dostępnych zdalnie i zasadach ich ewidencji oraz opracowania. Wyjaśnione zostaną różnice między tradycyjną formą dokumentu a jego wirtualnym odpowiednikiem. Zaprezentowane zostaną różne repozytoria cyfrowe jako przykłady kolekcji tego rodzaju dokumentów.

Agata Kyzioł-Cieślak


31.01.2018

godz. 10:00-14:00

Glogster – tworzenie i wykorzystanie w edukacji interaktywnego plakatu, pocztówki

Kurs ma formę praktyczną i jest skierowany do nauczycieli wszystkich typów szkół, którzy chcą tworzyć plakaty multimedialne i wykorzystywać je w celach edukacyjnych lub promocji. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z możliwościami Glogstera, założą konto edukacyjne i będą tworzyć interaktywny plakat. Wymagania: podstawowa znajomość obsługi komputera, podstawy edycji zdjęć, umiejętność pracy z plikami dźwiękowymi i video.

Agnieszka Babula


07.02.2018

godz. 09:00-12:00

Wykorzystanie aplikacji Learning Apps w pracy nauczyciela

LearningApps.org to darmowa platforma, która umożliwia tworzenie, upublicznianie i użytkowanie gier edukacyjnych. Szkolenie pozwala uczestnikom poznać możliwości platformy oraz nabyć umiejętności niezbędne do tworzenia i udostępniania ćwiczeń. Uczestnicy zajęć powinni posiadać podstawową umiejętność obsługi komputera oraz adres e-mail niezbędny do założenia indywidualnego konta.

Monika Witkowska


07.02.2018

godz. 10:00-13:00

Czytanie ze smakiem – potrawy kulinarne w wybranych utworach literackich

Po tych warsztatach powinniście Państwo poczuć się głodni. Co jadano w poszczególnych utworach? Jak potrawy były opisywane? Czy wiązały się z jakimś obrzędem? Co symbolizowały? Na te i inne pytania postaramy się wspólnie znaleźć odpowiedź. Część warsztatowa połączona będzie m.in. z analizą i interpretacją wybranych utworów literackich i ćwiczeniami z zastosowaniem elementów dramy.

Katarzyna Gołubiew


07.02.2018

godz. 10:00-13:00

Internet – miejsce poszukiwania informacji o dobrych książkach

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli wszystkich typów szkół. Ich celem jest zapoznanie uczestników z atrakcyjnymi stronami internetowymi, które polecają książki dla dzieci i młodzieży. Na zajęciach zostaną przedstawione ciekawe i dobrze oceniane serwisy, portale i blogi internetowe. Pokazane będą również możliwości wyszukiwawcze większości z nich. Ponadto zaprezentowane zostaną dodatkowe materiały znajdujące się na tych stronach, które mogą być wykorzystane do uatrakcyjnienia zajęć z uczniami, m.in. przykłady gier planszowych i komputerowych zainspirowanych dziełami literackimi, wywiady, kolorowanki itp.

Lilla Kołodziejczyk


14.02.2018

godz. 10:00-13:00

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe. Realizacja poszczególnych punktów rozporządzenia o awansie zawodowym. Układ teczki. Formy sprawozdania. Bieżące informacje nt. awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Mariola Pryzwan


21.02.2018

godz. 10:00-13:00

Teatrzyk Kamishibai w pracy z małym dzieckiem

Teatrzyk kamishibai w pracy z małym dzieckiem. Warsztaty są skierowane do nauczycieli nauczania początkowego oraz przedszkoli. Zajęcia mają na celu przybliżenie kamishibai - atrakcyjnej formy narracyjnej łączącej w sobie książkę z teatrem. Teatr ilustracji zaspokaja naturalną potrzebę dziecka, jaką jest słuchanie opowieści przy jednoczesnym śledzeniu ilustracji. Warsztaty z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, butai (drewnianego parawanu) oraz gotowych plansz narracyjnych.

Milena Godlewska


28.02.2018

godz. 12:00-15:00

Moja praca kocha mnie bez wzajemności – warsztaty przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu

Spotkanie będzie miało charakter typowo warsztatowy, skupiający się wokół tematu wypalenia zawodowego. Ma na celu pokazanie problemu i tego, jak sobie z nim radzić, a także jak zapobiegać jego powstawaniu w oparciu o wybrany tekst literacki. Zaprezentowana forma biblioterapeutyczna będzie jednocześnie wzorcem do wykorzystania przez uczestników we własnym środowisku zawodowym.

Agata Kyzioł-Cieślak


07.03.2018

godz.09:00-12:00

PREZI – sposób na atrakcyjną prezentację

PREZI to bezpłatna aplikacja internetowa pozwalająca na tworzenie prezentacji multimedialnej, która może być alternatywą do prezentacji tworzonych w programie PowerPoint. Uczestnicy poznają podstawowe narzędzi aplikacji, niezbędne do tworzenia, udostępniania prezentacji. Uczestnicy zajęć muszą posiadać podstawową umiejętność obsługi komputera oraz adres e-mail niezbędny do założenia indywidualnego konta.

Monika Witkowska


07.03.2018

godz. 10:00-13:00

Ewidencja materiałów bibliotecznych

Księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, protokoły, dowody wpływu itp. Prezentacja multimedialna.

Joanna Kamińska, Beata Zaraś


14.03.2018

godz. 10:00-13:00

Podstawy prawne aktywności bibliotek szkolnych

Omówienie czynności nauczyciela-bibliotekarza szkolnego w obliczu prawa stosowanego w bibliotece szkolnej. Powołania aktów prawnych i artykułów w zakresie podmiotu i przedmiotu jego działania. Zastosowanie tego prawa w pracy z uczniem szkolnym. Odstępstwa i niedopowiedzenia w zakresie omawianego tematu. Trening interpersonalny na bazie maszynopisu dla uczestników. Pytania i wątpliwości uczestników spotkania.

Dorota Hryniewicka


14.03.2018

godz. 10:00-13:00

Jak dbać o zbiory biblioteczne. Zabezpieczenie – ochrona – konserwacja

Tematyką warsztatów będzie istotna kwestia ochrony zbiorów bibliotecznych. Dzięki spotkaniu uczestnicy będą mogli uzupełnić dotychczasową wiedzę, znaleźć inne rozwiązania bądź podzielić się własnymi doświadczeniami związanymi z ochroną i zabezpieczeniem zbiorów bibliotecznych.

Kamila Smolarek


28.03.2018

godz. 10:00-13:00

Generatory chmur wyrazowych jako narzędzie dydaktyczne

Celem szkolenia jest przedstawienie generatorów chmur wyrazowych. Uczestnicy dowiedzą się gdzie szukać, jak się posługiwać i do czego wykorzystać aplikacje tego typu. Zaprezentowane zostaną takie narzędzia jak Tagxedo, ABCya, Festite. Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli wszystkich typów szkół.

Katarzyna Majchrzak


28.03.2018

godz. 12:00-15:00

Moja praca kocha mnie bez wzajemności – warsztaty przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu

Spotkanie będzie miało charakter typowo warsztatowy, skupiający się wokół tematu wypalenia zawodowego. Ma na celu pokazanie problemu i tego, jak sobie z nim radzić, a także jak zapobiegać jego powstawaniu w oparciu o wybrany tekst literacki. Zaprezentowana forma biblioterapeutyczna będzie jednocześnie wzorcem do wykorzystania przez uczestników we własnym środowisku zawodowym.

Agata Kyzioł-Cieślak


25.04.2018

godz. 10:00-13:00

Tworzenie grafik w aplikacji CANVA – warsztaty praktyczne

CANVA to bezpłatna platforma online pozwalająca na tworzenie: plakatów, prezentacji, grafik na bloga, stronę internetową. Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe narzędzia aplikacji, dowiedzą się skąd pobierać darmowe grafiki nie naruszając praw autorskich, stworzą własne projekty.

Wymagania: - podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Agnieszka Babula


16.05.2018

godz. 12:00-15:00

Nowe tablice UKD a biblioteki szkolne

Warsztaty mają przybliżyć wprowadzoną niedawno metodologię uproszczonego stosowania UKD w zapisie pionowym, z wyłączeniem wielu poddziałów wspólnych a także możliwości zastosowania jej w MOL-u.

Agata Kyzioł-Cieślak, Dorota Walasek-Woźniak


06.06.2018

godz. 10:00-13:00

Literackie podróże kształcą, bawią i inspirują

Podróż to jeden z najczęściej spotykanych motywów w kulturze, szczególnie silnie eksponowany w literaturze i filmie. Najprościej jest powiedzieć, że podróż to pokonanie drogi do jakiegoś odległego miejsca. Jednak na naszych warsztatach postaramy się Państwu pokazać, że są również inne wymiary podróżowania, oczywiście z literaturą w tle...

Katarzyna Gołubiew, Katarzyna Majchrzak


SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

FILIA W BŁONIU


22.11.2017

Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów w oparciu o reformę oświaty

Nowa podstawa programowa kładzie nacisk na rozwijanie kompetencji kluczowych, czyli porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, kompetencje społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna. Aby umożliwić uczniom rozwijanie umiejętności podstawowych, stosowane zadania językowe wymagają kształcenia umiejętności myślenia, czyli obserwacji, porównywania, klasyfikowania informacji, analizowania, interpretowania i wyciągania wniosków oraz oceniania, w tym również świadomego oceniania własnych postępów w nauce. Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych i średnich.

Sylwia Bąbik


7.03.2018

Analiza tekstów literackich metodą KLANZY

Warsztaty kierowane są do nauczycieli : bibliotekarzy, świetlic i edukacji wczesnoszkolnej. Omawiane treści będą dotyczyć aktualnych problemów społecznych oraz ich wpływu na relacje uczestników. Zajęcia prowadzone będą interaktywnie. Celem warsztatów jest przedstawienie różnych pomysłów.

Barbara Szczepaniak


SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

FILIA W GRODZISKU MAZ.


10.2017

Atrakcyjne sposoby promocji czytelnictwa


02.2018

Aktywne formy pracy z czytelnikiem


04.2018

Grywalizacja sposobem na zaangażowanie uczniów w działania biblioteki


SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

FILIA W NOWYM DWORZE MAZ.


23.11.2017

Teatrzyk Kamishibai – skuteczne narzędzie do mówienia o wartościach

W ramach zajęć uczestnicy zapoznani zostaną z historią sztuki kamishibai. Zaprezentowane zostaną możliwości jej zastosowania w ramach realizowanych przez nauczycieli zajęć ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia wartości. Kamishibai stanowi bowiem doskonałe narzędzie do mówienia o wartościach. Warsztaty będą też okazją podjęcia praktycznej próby pracy z zastosowaniem teatrzyku. Każdy z uczestników będzie miał możliwość stworzenia scenariusza zajęć uwzględniając indywidualne potrzeby w tym zakresie.

Anna Kukuryka


14.02.2018

Czytanie ze smakiem – potrawy kulinarne w wybranych utworach literackich

Po tych warsztatach powinniście Państwo poczuć się głodni. Co jadano w poszczególnych utworach? Jak potrawy były opisywane? Czy wiązały się z jakimś obrzędem? Co symbolizowały? Na te i inne pytania postaramy się wspólnie znaleźć odpowiedź. Część warsztatowa połączona będzie m.in. z analizą i interpretacją wybranych utworów literackich i ćwiczeniami z zastosowaniem elementów dramy.

Katarzyna Gołubiew


13.06.2018

Podróże literackie kształcą, bawią, inspirują

Podróż to jeden z najczęściej spotykanych motywów w kulturze, szczególnie silnie eksponowany w literaturze i filmie. Najprościej jest powiedzieć, że podróż to pokonanie drogi do jakiegoś odległego miejsca. Jednak na naszych warsztatach postaramy się Państwu pokazać, że są również inne wymiary podróżowania, oczywiście z literaturą w tle...

Katarzyna Gołubiew, Katarzyna Majchrzak


SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

FILIA W SOCHACZEWIE


4.10.2017

Tworzenie arkusza dziennika pracy biblioteki szkolnej

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli bibliotekarzy. Celem zajęć jest wsparcie bibliotekarzy w dokumentowaniu działalności bibliotek.

Lilla Kołodziejczyk


4.10.2017

Książka lekiem na depresję

Ludmiła Urbaniak, Katarzyna Wiśniewska


15.11.2017

Glogster. Pomysły na niecodzienną reklamę biblioteki i książki

Kurs ma formę praktyczną i jest skierowany do nauczycieli wszystkich typów szkół, którzy chcą tworzyć plakaty multimedialne i wykorzystywać je w celach edukacyjnych lub promocji. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z możliwościami Glogstera, założą konto edukacyjne i będą tworzyć interaktywny plakat. Wymagania: podstawowa znajomość obsługi komputera, podstawy edycji zdjęć, umiejętność pracy z plikami dźwiękowymi i video.

Agnieszka Babula


13.12.2017

Metoda KLANZY w bibliotece szkolnej

Warsztaty kierowane są do nauczycieli : bibliotekarzy, świetlic i edukacji wczesnoszkolnej. Omawiane treści będą dotyczyć aktualnych problemów społecznych oraz ich wpływu na relacje uczestników. Zajęcia prowadzone będą interaktywnie. Celem warsztatów jest przedstawienie różnych pomysłów.

Barbara Szczepaniak


14.03.2018

Tworzenie bloga w serwisie BLOGGER. Warsztaty dla początkujących

Warsztaty skierowane do nauczycieli wszystkich typów szkół. Ich celem jest zapoznanie uczestników z serwisem blogowym Blogger i jego zastosowanie w tworzeniu bloga edukacyjnego. Nauczyciele dowiedzą się jak zakładać bloga, publikować wpisy, formatować teksty, dodawać do wpisu na blogu różnorodne obiekty (np. film, grafika) oraz jak administrować blogiem i wykorzystać go w swojej pracy. Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Agnieszka Babula, Katarzyna Majchrzak


SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

FILIA W ŻYRARDOWIE


22.11.2017

Analiza tekstów literackich metodą KLANZY

Warsztaty kierowane są do nauczycieli : bibliotekarzy, świetlic i edukacji wczesnoszkolnej. Omawiane treści będą dotyczyć aktualnych problemów społecznych oraz ich wpływu na relacje uczestników. Zajęcia prowadzone będą interaktywnie. Celem warsztatów jest przedstawienie różnych pomysłów.

Barbara Szczepaniak


21.02.2018

Elementy biblioterapii w pracy nauczyciela bibliotekarza

Adresaci - bibliotekarze szkolni. Czym jest biblioterapia - krótkie wprowadzenie w teorię. Biblioterapia jako metoda pracy z uczniem. Przykładowe scenariusze z wykorzystaniem elementów biblioterapii.

Elżbieta Woźnicka


11.04.2018

Wizerunek ma znaczenie – rzecznictwo jako narzędzie budowania wizerunku biblioteki

Adresaci - bibliotekarze szkolni, którzy chcą budować wizerunek swojej biblioteki wykorzystując odpowiednie narzędzia. W programie warsztatów - co to jest rzecznictwo, problemy rzecznicze, potencjał bibliotekarza i biblioteki, cele i adresaci rzecznictwa, przekaz rzeczniczy i działania rzecznicze jako narzędzie budowania wizerunku biblioteki.

Barbara Jerzak


Poprawiony: poniedziałek, 26 marca 2018 11:18