Zapytaj bibliotekarza
image1 image2 image3 image4

UWAGA!

Przed przyjściem do Biblioteki, prosimy o zapoznanie się procedurą funkcjonowania Biblioteki w czasie epidemii COVID-19.

czytaj więcej

Jesteś tutaj: Start Pomoc

wwe_b

moodle

quizy

Partnerzy
i instytucje wspierające

portal-logo

logo_dark-1

logo_niepelnosprnik

TPUW logo

Zapytaj bibliotekarza
Wpisany przez Administrator   
piątek, 05 sierpnia 2011 12:47

Drogi Czytelniku!

Pragnąc wyjść naprzeciw potrzebom i odpowiedzieć na pytania, które najczęściej zadawane są w kontaktach z innymi Czytelnikami, proponujemy odpowiedzi, które ułatwią Ci korzystanie z naszej Biblioteki. Gdyby jednak ten zestaw odpowiedzi nie wyczerpał Twoich wątpliwości, prosimy napisz do nas: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Chętnie uzupełnimy istniejący zestaw o odpowiedzi na pytania przysłane przez Ciebie.

ZAPISY

Czy można zapisać się do Biblioteki telefonicznie lub przez Internet?

TAK, do Biblioteki można zapisać się przez Internet, za pomocą katalogu INTEGRO.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia konta bibliotecznego?

Dokument tożsamości z nr PESEL i zdjęciem.

Czy Użytkownik musi poinformować Bibliotekę o chęci likwidacji swego konta?

Użytkownik nie jest do tego zobligowany. Po upływie trzech lat konto nieaktywne zostaje usunięte z bazy Biblioteki.

ZAMÓWIENIA

Czy można zamówić materiały biblioteczne przez telefon lub e-mail?

NIE, materiały biblioteczne można zamawiać z własnego konta przez katalog biblioteczny INTEGRO dostępny na stronie www.pbw.waw.pl

Jak długo trwa realizowanie zamówienia na materiały biblioteczne (książki/czasopisma)?

Zamówienia elektroniczne realizowane są przeciętnie w ciągu 15 minut.

W jakim czasie można odebrać zamówione materiały biblioteczne?

Zamówione materiały biblioteczne można odebrać w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia.

WYPOŻYCZENIA

Ile książek można wypożyczyć?

Nauczyciele mogą wypożyczyć 7 książek, pozostali Czytelnicy 5.

Na jaki okres wypożyczane są książki?

Książki można wypożyczać na 30 dni. Jest też możliwość dwukrotnej prolongaty o 30 dni pod warunkiem, że egzemplarze te nie zostały zarezerwowane przez innego użytkownika.

Co można zrobić w sytuacji gdy potrzebna mi książka jest już wypożyczona?

Dokonać jej rezerwacji przez katalog INTEGRO. O dostępności zarezerwowanego egzemplarza Użytkownik jest powiadamiany drogą e-mailową.
UWAGA! Rezerwację należy potwierdzić najpóźniej trzeciego dnia od otrzymania powiadomienia.

Czy książki w Wypożyczalni należy odbierać osobiście?

Nie ma takiej konieczności. Książki można jednak odebrać wyłącznie po okazaniu karty bibliotecznej osoby, która je zamówiła. Należy przy tym pamiętać, że właściciel karty odpowiada za każdorazowe jej użycie, jak również za wszystkie materiały wypożyczone przy użyciu jego karty.

Czy książki trzeba zwrócić osobiście?

Zwrócić książki może dowolna osoba bez konieczności okazania karty bibliotecznej.

Jak można zamówić dokument do Czytelni?

Zbiory wyszukane w katalogu INTEGRO należy zamawiać drogą elektroniczną wybierając opcję: KORZYSTAM NA MIEJSCU.

Co to jest sygnatura?

Sygnatura to numer identyfikacyjny książki określający jej położenie w bibliotece.
W katalogu komputerowym umieszczona jest w kolumnie Sygnatura, a w katalogu kartkowym znajduje się w prawym górnym rogu karty katalogowej.

Co oznaczają litery przy sygnaturach książek?

Litery stanowią integralną część sygnatury i wskazują na miejsce, w którym znajduje się poszukiwana pozycja (lokalizację). Znajomość symboli lokalizacji jest przydatna Czytelnikowi, który posługuje się strategią wyszukiwawczą (możliwość ograniczenia poszukiwań do wybranej lokalizacji).

BLWYP - Błonie Wypożyczalnia
BLCZY - Błonie Czytelnia
GCWYP - Gocławska Wypożyczalnia
GCCZY Podr.- Gocławska Czytelnia (księgozbiór w czytelni - wolny dostęp)
GCCZY P - Gocławska Czytelnia (księgozbiór w magazynie)
GRWYP - Grodzisk Wypożyczalnia
GRCZY - Grodzisk Czytelnia
NDWYP - Nowy Dwór Wypożyczalnia
NDCZY - Nowy Dwór Czytelnia
SOWYP - Sochaczew Wypożyczalnia
SOCZY - Sochaczew Czytelnia
ZYWYP - Żyrardów Wypożyczalnia
ZYCZY - Żyrardów Czytelnia
UWAGA! Tylko książki z sygnaturami poprzedzonymi literami WYP można wypożyczyć do domu.

ZAGUBIENIE KARTY BIBLIOTECZNEJ

Co należy zrobić w sytuacji zagubienia karty bibliotecznej?

Zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić do Biblioteki.
Wykonanie duplikatu karty jest odpłatne i kosztuje 5 zł. Duplikat można otrzymać po złożeniu ustnego oświadczenia o zagubieniu lub kradzieży karty oraz przedstawieniu dokumentu tożsamości z nr PESEL i zdjęciem.

ZAGUBIENIE KSIĄŻKI

Co należy zrobić w przypadku zagubienia lub zniszczenia książki?

Należy odkupić tę samą pozycję lub inny egzemplarz dostępny na rynku, wskazany przez Bibliotekę. Można też wnieść opłatę w wysokości aktualnej wartości książki. Jeśli nie można jej ustalić opłata wynosi 50 zł.

Z jakich materiałów można korzystać tylko w Czytelni?

Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

  • wybranych zbiorów przeznaczonych do korzystania na miejscu,
  • książek wydanych przed rokiem 1950,
  • czasopism,
  • norm.

Czy można dokonać prolongaty książki przez Internet?

TAK, przedłużenia terminu zwrotu książki można dokonać logując się na swoje konto w katalogu INTEGRO. Należy pamiętać o terminie prolongaty, który upływa w dniu terminu zwrotu książki. Spóźnienie się nawet o jeden dzień uniemożliwia prolongatę. Czas prolongaty liczony jest od dnia jej dokonania.

Jakie są konsekwencje przekroczenia terminu zwrotu książki?

  • Automatycznie naliczana jest kara 0,30 zł za każdy dzień zwłoki, również za soboty, niedziele i święta.
  • Blokada konta użytkownika we wszystkich placówkach Biblioteki do czasu zwrotu wypożyczonych materiałów i uregulowania kary pieniężnej.
  • Biblioteka może powiadomić Użytkownika o przetrzymywaniu wypożyczonych materiałów stosując następujące formy: upomnienie pisemne, telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a po dwóch upomnieniach - pismo wzywające do zwrotu materiałów bibliotecznych pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

ZAMAWIANIE ZBIORÓW DO CZYTELNI

Ile pozycji można zamówić w Czytelni?

W Czytelni można zamówić jednorazowo 10 pozycji. Kolejne pozycje są realizowane sukcesywnie po wykorzystaniu i zwróceniu uprzednio podanych.

Jak zamawiać czasopisma?

Czasopisma należy zamawiać przez katalog INTEGRO.

Czy można wypożyczać czasopisma do domu?

NIE, z czasopism można korzystać tylko na miejscu w Czytelni.

Czy w Czytelni można korzystać z własnych książek lub czasopism?

TAK, po wcześniejszym zgłoszeniu tego dyżurnemu bibliotekarzowi.

Czy możliwe jest w Czytelni odłożenie zamówionych materiałów bibliotecznych na następny dzień?

TAK, jest to możliwe po uzgodnieniu z bibliotekarzem dyżurującym w Czytelni. Zamówione do Czytelni materiały czekają 3 dni na odwiedziny Użytkownika. W razie potrzeby bibliotekarz może je prolongować, uzgadniając termin z Użytkownikiem.

Czy istnieje możliwość zamówienia zestawienia bibliograficznego?

Zestawienia bibliograficzne na zamówienie sporządzane są tylko dla placówek oświatowych i instytucji. Natomiast z opracowanych już zestawień mogą korzystać wszyscy. Są one dostępne na stronie Biblioteki. W razie potrzeby Czytelnik powinien zwrócić się o pomoc do dyżurnego bibliotekarza w zakresie sprawnego i skutecznego wykonania zestawienia samodzielnie.

Czy można skorzystać na własnym komputerze z materiałów audiowizualnych będących w zbiorach Biblioteki?

TAK, jeżeli określony dokument jest przeznaczony do wypożyczenia.
NIE, jeżeli jest do skorzystania na miejscu (w czytelni). Wówczas należy korzystać z komputerów bibliotecznych.

Kto może korzystać z Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej?

Prawo do korzystania z Czytelni ma każdy zainteresowany, który ukończył 16 rok życia. Warunkiem jest posiadanie karty bibliotecznej.

KSERO

Czy można zrobić odbitkę ksero?

TAK, w Czytelni znajduje się samoobsługowa kserokopiarka. Cena jednej kartki formatu A-4 to 0,20 zł.

Uwaga! Nie wszystkie zbiory można kserować. Ochroną objęte są pozycje wydane do roku 1950, normy oraz te, których stan techniczny nie pozwala na wykonanie odbitek kserograficznych. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych ustawą o prawie autorskim.

SKANY

Czy istnieje możliwość skanowania?

TAK, w Czytelni można bezpłatnie skorzystać ze skanera.

INTERNET

Czy na terenie Biblioteki można skorzystać z Internetu?

TAK, w Czytelni znajdują się komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu. Jest też możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Czy jest możliwość zapisu danych na własnych nośnikach typu: płyta CD lub pendrive?

TAK.

Jak długo można korzystać ze stanowiska komputerowego?

W przypadku braku oczekujących Użytkowników - na czas nieokreślony, w przeciwnym razie czas jest skracany do jednej godziny. Wyjątkiem są uczniowie szkół podstawowych, którym udostępnia się stanowisko wyłącznie na czas ograniczony do jednej godziny.

Czy istnieje możliwość zainstalowania interesującego mnie wybranego oprogramowania lub jego aktualizacji?

NIE, Użytkownikowi zabrania się instalowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w dotychczasowym oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych. Można zgłosić swe potrzeby dyżurnemu bibliotekarzowi, który przekaże prośbę Użytkownika do decyzji administratora.

Czy można korzystać z własnych słuchawek?

TAK.

Czy korzystając z komputerów udostępnianych w Czytelni można korzystać z własnych multimediów?

NIE, zgodnie z regulaminem zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek zewnętrznych nośników danych, w tym własnych multimediów.

Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące stron przeze mnie przeglądanych?

TAK, zgodnie z regulaminem zabrania się tworzenia i wyszukiwania materiałów o treści obrażającej uczucia innych, w tym pornograficznej i upowszechniającej przemoc.
UWAGA! Dyżurny bibliotekarz monitoruje pracę Użytkownika i ma obowiązek jej przerwania w przypadku naruszenia postanowień regulaminu.

Czy mogę telefonicznie zarezerwować stanowisko komputerowe?

NIE.

Czy istnieje możliwość korzystania z własnego przenośnego komputera?

TAK, Użytkownik może korzystać z własnego przenośnego komputera, podłączając się do gniazdka elektrycznego wskazanego przez dyżurnego bibliotekarza. Zabronione jest samowolne podłączanie się do sieci lokalnej biblioteki.

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Co zrobić jeśli w zbiorach Biblioteki nie ma potrzebnej mi książki?

Na życzenie Użytkownika Biblioteka może sprowadzić materiały z innych bibliotek krajowych lub zagranicznych. Koszty przesyłki pokrywa Użytkownik, natomiast sprowadzone materiały udostępniane są wyłącznie w Czytelni.

Co zrobić, jeśli w zbiorach filii Biblioteki nie ma określonego tytułu/ numeru czasopisma, w którym znajduje się interesujący mnie artykuł?

Na życzenie Użytkownika filia Biblioteki może udostępnić Użytkownikowi skany wybranego artykułu w Czytelni. Odpowiednio wcześniej należy to zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.
UWAGA! Dotyczy zbiorów będących w zasobie placówek PBW im. KEN w Warszawie.


Opr. Bożena Dawidowska-Langer
Mariola Pryzwan
Monika Witkowska
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny


Poprawiony: środa, 19 lutego 2020 11:56