image1 image2 image3 image4 image5 image6

Serdecznie zapraszamy nauczycieli na konferencję "Edukacja Varsavianistyczna w szkole - III edycja - [program konferencji]

Zgłoszenia: wspomaganie.edukacji@pbw.waw.pl (imię i nazwisko, miejsce pracy, nr tel.),
Udzielanie informacji pod nr tel. 501-379-703 lub 22 810 46 64 wew. 110
Konferencja jest bezpłatna.
Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Jesteś tutaj: Start Filie

wwe_b

MOODLE

Partnerzy
i instytucje wspierające

portal-logo

logo_dark-1

logo_niepelnosprnik

TPUW logo

polona

7.04.2016 r. - Finał X Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania
piątek, 06 maja 2016 10:49

X Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania
pod hasłem
„Każda książka, drogie dzieci,
coś mądrego Wam poleci”

Kwiecień to miesiąc poświęcony książce. W związku z tym Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie Filia w Błoniu w ramach promowania książki i czytelnictwa oraz krzewienia kultury pięknego słowa po raz dziesiąty była organizatorem Konkursu Pięknego Czytania o zasięgu powiatowym. Fundatorami tegorocznych nagród byli Starosta powiatu warszawskiego zachodniego Jan Żychliński i Burmistrz Błonia Zenon Reszka.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Każda szkoła w drodze eliminacji wewnętrznych typuje trzech uczestników. Wybrani uczniowie podczas eliminacji powiatowych mają trzy minuty na zaprezentowanie przygotowanego fragmentu prozy, który jest oceniany pod względem wyrazistości, dykcji oraz intonacji. Wskazane jest, aby był to ciekawy fragment zawierający dialog, którym czytający potrafi przykuć uwagę słuchaczy, a nawet rozbawić, co jest mile widziane. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, a jego poziom jest coraz wyższy. W tym roku uczestniczyli w nim uczniowie z 10 szkół podstawowych naszego powiatu: SP nr 1 i 2 w Błoniu, SP nr 1 i 2 w Ożarowie Maz. oraz SP z Bieniewic, Leszna, Kampinosu,Płochocina, Zaborowa i Święcic. Przesłuchania uczestników i rozdanie nagród odbyło się 27 kwietnia 2016 r. w czytelni Biblioteki Pedagogicznej. Uroczystość rozpoczęto od powitania gości honorowych, w tym roku byli to burmistrz Błonia Zenon Reszka, Dariusz Sitarski dyrektor CK, Joanna Kamińska zastępca dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie oraz Anna Rybka dyr. SP w Kampinosie.

Po wysłuchaniu przygotowanych fragmentów prozy komisja w składzie: przewodnicząca Wanda Dziewulska oraz Joanna Kamińska i Agnieszka Sokołowska, zajęła się oceną wystąpień, wypisaniem dyplomów i przydziałem nagród, natomiast dzieci i opiekunowie zastali zaproszeni na poczęstunek. Wyniki ogłosiła przewodnicząca Komisji Wanda Dziewulska. Pochwaliła uczestników za elegancki wygląd, piękną prezentacją i kulturę osobistą, podkreślając jednocześnie wysoki poziom konkursu. Komisja uzgodniła następujący werdykt : sześć I miejsc, cztery II i trzy III oraz 14 wyróżnień.

I miejsca: Kasandra Tsiomo z SP w Kampinosie, Mateusz Rudzik ze SP w Płochocinie, Wiktoria Szwarc ze SP w Święcicach, Damian Malec-Nagadowski ze SP nr 1 w Ożarowie Maz., Łukasz Witak ze SP nr 2 w Ożarowie Maz., Jakub Moczulski ze SP w Zaborowie

II miejsca: Julianna Brewczyńska ze SP w Lesznie, Katarzyna Jędrzejczyk ze SP w Płochocinie, Emilia Gurtowska ze SP nr 1 w Błoniu i Hanna Wereska ze SP w Zaborowie.

III miejsca: Natalia Umiastowska ze SP w Lesznie, Anna Jarczyk ze SP nr 1 w Ożarowie Maz., Adam Roszkowski ze SP w Zaborowie.

Dzieci były bardzo zadowolone z przyzanych nagród i drobnych upominków. Podziękowanie za współudział w krzewieniu kultury pięknego słowa i propagowanie czytelnictwa, na ręce opiekunów, przekazano dyrektorom wszystkich dziesięciu szkół. Na zakończenie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.

Relację z uroczystości wraz ze zdjęciami można obejrzeć na stronie www.blonie.pl

Anna Buźniak


Poprawiony: piątek, 06 maja 2016 11:56