Czasopisma elektroniczne
image1 image2 image3 image4

UWAGA!

Przed przyjściem do Biblioteki, prosimy o zapoznanie się procedurą funkcjonowania Biblioteki w czasie epidemii COVID-19.

czytaj więcej

Jesteś tutaj: Start

wwe_b

moodle

quizy

Partnerzy
i instytucje wspierające

portal-logo

logo_dark-1

logo_niepelnosprnik

TPUW logo

Czasopisma elektroniczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 30 września 2016 10:30

Czasopisma dostępne online

Biologia w Szkole (bezpłatnie dostępne tylko 30% każdego artykułu)

Bibliotheca Nostra (wydania z lat 2005-2019 dostępne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej)

Biblioteka i Edukacja

Biblioteka Publiczna (wybrane materiały dostępne online)

Biblioteka w Szkole (wybrane materiały dostępne online)

Bibliotekarz (do 2011 roku pełne teksty w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej)

Biblioterapeuta (wydania z lat 1997-2015)

Biuletyn Ebib

Biuletyn Historii Wychowania

Bliżej Przedszkola (wybrane materiały dostępne bezpłatnie)

Charaktery (bezpłatnie dostępne tylko spisy treści i fragmenty artykułów)

Czasopismo psychologiczne (wybrane roczniki)

Człowiek - Niepełnosprawność – Społeczeństwo

Dyrektor Szkoły (bezpłatnie dostępne spisy treści i fragmenty wybranych artykułów)

Dziecko Krzywdzone - teoria, badania, praktyka

EDUAKCJA (Magazyn Edukacji Elektronicznej)

Edukacja Humanistyczna

Edukacja. Kwartalnik Naukowy

Edukacja – Technika – Informatyka

Edukacja Ustawiczna Dorosłych (wydania z lat 1993-2019)

Edukacja Wczesnoszkolna (bezpłatnie dostępne jedynie spisy treści)

Forum Logopedy (bezpłatnie dostępne tylko 30% każdego artykułu)

Forum Logopedyczne

Głos Nauczycielski (dostępne spisy treści i fragmenty artykułów)

Głos Pedagogiczny (bezpłatnie dostępne tylko 30% każdego artykułu)

Guliwer (wydania z lat 2003-2014 dostępne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej)

Horyzonty Anglistyki (bezpłatnie dostępne tylko 30% każdego artykułu)

Hejnał Oświatowy

Język Polski (pełne teksty z lat 1913-2012 w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej)

Język Polski w Gimnazjum (bezpłatnie dostępne jedynie spisy treści)

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej (bezpłatnie dostępne jedynie spisy treści)

Język Polski w Szkole Podstawowej (bezpłatnie dostępne jedynie spisy treści)

Języki Obce w Szkole

Katecheta (bezpłatnie dostępne spisy treści i fragmenty artykułów)

Kultura i Edukacja (od 2002 do 2014 roku)

Kwartalnik Nauk o Mediach (wydania od 2015 do 2017 roku)

Kwartalnik Pedagogiczny (bezpłatnie dostępne numery z wyłączeniem dwóch najnowszych)

Lider

Matematyka (bezpłatnie dostępne tylko 30% każdego artykułu)

Mazowsze. Serce Polski. Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego

Mazowsze. Studia Regionalne

Meritum

Monitor Dyrektor Przedszkola (bezpłatnie dostępne tylko 30% każdego artykułu)

Monitor Dyrektora Szkoły (bezpłatnie dostępne tylko 30% każdego artykułu)

Niebieska Linia (dostępne wybrane artykuły)

Niepełnosprawność i Rehabilitacja (online dostępne tylko spisy treści i streszczenia artykułów)

Opieka. Wychowanie. Terapia (wybrane numery)

Pedagogika Rodziny

Pedagogika Społeczna

Polityka Społeczna (wybrane numery dostępne online)

Polonistyka (bezpłatnie dostępne tylko 30% każdego artykułu)

Poradnik Bibliotekarza (pełne teksty numerów z lat 1995-2011 w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej)

Praca Socjalna

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Problemy Wczesnej Edukacji

Przyjaciel Dziecka (wybrane numery)

Przegląd Badań Edukacyjnych

Przegląd Biblioteczny (pełne teksty numerów z lat 1908-2017 w Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej)

Przegląd Historyczno-Oświatowy

Przegląd Oświatowy (wybrane artykuły z lat 2011-2016)

Przegląd Psychologiczny

Remedium (wybrane artykuły dostępne online)

Rocznik Andragogiczny

Rocznik Pedagogiczny

Serwis Informacyjny Uzależnienia

Studia Edukacyjne

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Studia Psychologiczne (wybrane artykuły z lat 1979-1995 dostępne bezpłatnie)

Studia Socjologiczne (numery od 2010 roku)

Studia Socjologiczne 1961-2009

Sygnał. Magazyn dla Nauczycieli (wybrane materiały dostępne online)

Świat Problemów (wybrane artykuły dostępne online)

Szkoła Specjalna

Terapia Specjalna (bezpłatnie dostępne tylko 30% każdego artykułu)

Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia

TIK w Edukacji

W Cyfrowej Szkole

Warsztaty Bibliotekarskie

Wczesna Edukacja (wcześniej „Przed Szkołą”, bezpłatnie dostępne tylko spisy treści numerów)

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne (bezpłatnie dostępne tylko 30% każdego artykułu)

Wychowanie Fizyczne i Sport (rocznik 2012)

Wychowanie Muzyczne (wybrane artykuły dostępne online)

Wychowanie w Przedszkolu (bezpłatnie dostępne tylko 30% każdego artykułu)

Wychowanie w Rodzinie

Wychowawca (dostępne tylko spisy treści)

Życie Szkoły (bezpłatnie dostępne tylko 30% każdego artykułu)

 

Wybrane artykuły z czasopism pedagogicznych: Chemia w Szkole, Geografia w Szkole, Fizyka w Szkole, Wiadomości Historyczne

 

Czytelnia Czasopism Polskiej Akademii Nauk (na stronie Czytelni Czasopism prezentowane są pełne treści czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN)

 

Czytelnia - Psychologia (różne artykuły dostępne na stronie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

 

BazHum (polskie czasopisma naukowe z zakresu humanistyki i innych nauk społecznych)

 

Mazowieckie Czasopisma Regionalne

 

Edukacja ekonomiczna i prawna

Dziennik Urzędowy MEN

Dziennik Ustaw

E-mentor

Kronika Sejmowa (pełne teksty numerów od roku 2003 do numeru bieżącego)

Przegląd Sejmowy (pełne teksty numerów od roku 1993 do numeru bieżącego)

 

Filozofia i etyka

Diametros

Hybris

 

Geografia

Czasopismo geograficzne (pełne wydania od 2009 do 2013 roku)

National Geographic (streszczenie wybranych artykułów, zdjęcia)

Wszechświat (dostępne jedynie abstrakty artykułów)

 

Historia

Biuletyn IPN (spisy treści i wybrane artykuły dostępne online)

Czasopismo Naukowe „Kultura i Historia”

Kronika Warszawy (wydania z lat 1925-1939 dostępne w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej)

Stolica

 

Informatyka

www.komputerswiat.pl

 

Matematyka i fizyka

Delta

Foton

 

Sztuka

Format- Pismo artystyczne (wybrane numery z różnych lat)

 

Wiedza o kulturze

ArtPapier

Esensja - Magazyn Kultury Popularnej

Kino (artykuły z lat 1966-1986 oraz wybrane artykuły z 2006 r. - po wcześniejszej rejestracji)

Kultura i Społeczeństwo

Teatr

 

Wiedza ogólna

Mały Rocznik Statystyczny

Polityka (część artykułów dostępna bezpłatnie)

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Świat Nauki (wybrane teksty felietonów, recenzji i artykułów)


Poprawiony: wtorek, 21 kwietnia 2020 09:57