Praca w bibliotece!

Praca w bibliotece!

Nabór na stanowisko nauczyciela bibliotekarza w Wydziale Udostępniania Zbiorów w siedzibie Biblioteki przy ul. Gocławskiej 4 w Warszawie.

Wymagane kwalifikacje: mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej z przygotowaniem pedagogicznym lub mgr innego kierunku (specjalności) z przygotowanie pedagogicznym i ukończone kwalifikacyjne studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa.

Wykonywanie obowiązków zgodnie z harmonogramem czasu pracy (także w soboty) przez 5 dni w tygodniu w godz. 8-15 i 12-19.

Mile widziane doświadczenie w pracy z czytelnikiem dorosłym oraz znajomość bibliotecznego programu komputerowego PROLIB.

Liczba godzin w tygodniu:  35

Dane adresowe:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie

ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa

tel.: 0228104664

email:   kadry@pbw.waw.pl

Termin składania dokumentów: 31.01.2022 r.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie oferty pracy na adres kadry@pbw.waw.pl wraz z zamieszczoną klauzulą informacyjną:
Zostałem/am poinformowany/a, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa; tel. (22) 810-46-64, e-mail: sekretariat@pbw.waw.pl,
2)    Kontakt do Inspektora Danych Osobowych to e-mail:  iod@ckziu.waw.pl,
3)    podanie danych jest wymagane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762), a ich niepodanie uniemożliwi zatrudnienie;
4)    podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom;
5)    podane dane będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia naboru, a następnie będą bezpowrotnie usuwane;
6)    dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidulanej;
7)    posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8)    posiadam prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia.

…………………………………………………….……            …………….………………….…………   

miejscowość, data                                             podpis