Uczeń z zespołem ADHD

  • Post category:Aktualności

ADHD (od ang. attention deficit hyperactivity disorder) to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, objawiający się znacznymi problemami z funkcjami wykonawczymi, powodujący hiperaktywność, nadpobudliwość ruchową lub impulsywność. Osoby dotknięte zaburzeniami z…

Czytaj dalej Uczeń z zespołem ADHD