INFORMACJE I REKOMENDACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE I JEJ FILII

 1. W celu minimalizowania ryzyka zakażenia oraz zapewniania bezpiecznej obsługi Użytkowników wprowadza się następujące zasady korzystania z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie oraz jej pięciu filii w miastach: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki, Sochaczew i Żyrardów.
 2. Do odwołania we wszystkich placówkach Biblioteki:
 • zawiesza się automatyczne blokowanie konta bibliotecznego. Umożliwi to Użytkownikowi zamówienie nowych materiałów bibliotecznych, jednak warunkiem kolejnego wypożyczenia jest zwrot przetrzymywanych zbiorów oraz uregulowanie zadłużenia.
 1. Rekomendujemy:
 • zachowanie dystansu przestrzennego (1,5-2m)
 • posiadanie ochrony zakrywającej usta i nos
 • dezynfekcję dłoni oraz zakładanie rękawic ochronnych. Płyny do dezynfekcji oraz jednorazowe rękawice ochronne dostępne są w każdej placówce Biblioteki.
 1. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej powyższe zasady mogą ulegać zmianom, o których na bieżąco będziemy Państwa informować.
 2. Pozostałe rekomendacje dla Użytkowników:
 • zachęcamy do korzystania ze zbiorów dostępnych on-line z oferty czytelni internetowej IBUK Libra, do których Biblioteka wykupiła dostęp; kody dostępu Użytkownik zapisany do Biblioteki może zamówić i otrzymać mailowo,
 • w przypadku braku możliwości złożenia zamówienia on-line oferujemy telefoniczne oraz mailowe zamawianie pozycji,
 • osoby chcące zapisać się do Biblioteki prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z „Regulaminem Udostępniania Zbiorów i Świadczenia Usług w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej (…) dostępnym na stronie internetowej Biblioteki,
 • prosimy o nieprzychodzenie do placówek Biblioteki w przypadku stwierdzenia u siebie podwyższonej temperatury, bądź innych objawów chorobowych, mogących wskazywać na zarażenie wirusem COVID – 19.

Powyższe procedury opracowano na podstawie :

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2022 poz. 2736)
 2. Rekomendacji Biblioteki Narodowej dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej (https://www.bn.org.pl/)

RAZEM ZADBAJMY O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE