INFORMACJE I REKOMENDACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE I JEJ FILII

 1. W celu minimalizowania ryzyka zakażenia oraz zapewniania bezpiecznej obsługi Użytkowników wprowadza się następujące zasady korzystania z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie oraz jej pięciu filii w miastach: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki, Sochaczew i Żyrardów.

 2. Do odwołania we wszystkich placówkach Biblioteki:

 • zawiesza się możliwość realizacji zamówień międzybibliotecznych,

 • zawiesza się możliwość korzystania z Internetu na bibliotecznych komputerach, poza dostępem do katalogu INTEGRO oraz wypożyczalni cyfrowej Academica,

 • zawiesza się automatyczne blokowanie konta bibliotecznego. Umożliwi to Użytkownikowi zamówienie nowych materiałów bibliotecznych, jednak warunkiem kolejnego wypożyczenia jest zwrot przetrzymywanych zbiorów oraz uregulowanie zadłużenia,

 • wprowadza się ograniczenia w ilości dostępnych dla Czytelników stanowisk komputerowych z dostępem do katalogu INTEGRO,

 1. W systemie bibliotecznym Prolib okresowo została uruchomiona możliwość trzeciej prolongaty terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów.

 2. We wszystkich placówkach obowiązują ograniczenia ilości Użytkowników jednocześnie przebywających w lokalu Biblioteki:

Placówka

Wypożyczalnia

Czytelnia

Warszawa,
ul. Gocławska 4

do 3 osób, z czego 2 osoby w Wypożyczalni oraz 1 osoba oczekująca w holu przed wejściem do Wypożyczalni

do 7 osób, z czego 4 osoby w Czytelni Multimedialnej oraz 3 osoby w Czytelni Prasy (Antresola)

Filia w Błoniu

1 osoba

do 2 osób

Filia w Grodzisku Mazowieckim

do 2 osób, z czego 1 osoba w Wypożyczalni oraz 1 osoba oczekująca w korytarzu

do 2 osób

Filia
w Nowym Dworze Mazowieckim

do 2 osób, z czego 1 osoba oczekująca
w wyznaczonym miejscu

do 2 osób

Filia
w Sochaczewie

1 osoba

1 osoba

Filia w Żyrardowie

do 2 osób, z czego 1 osoba oczekująca
w wyznaczonym miejscu

do 4 osób

 1. W każdej placówce Biblioteki zostaje przygotowane miejsce, gdzie Użytkownik będzie mógł pozostawić zwracane materiały biblioteczne, bez konieczności kontaktowania się z personelem bibliotecznym. Dotyczy to sytuacji, gdy Użytkownik jedynie zwraca wypożyczone zbiory.

 2. Użytkownicy przebywający w lokalach Biblioteki obowiązani są do zachowania dystansu przestrzennego (1,5 – 2 m) oraz nieprzekraczania wyznaczonych linii, jeśli takie są wyznaczone.

 3. Do placówek Biblioteki Użytkownik może wejść jedynie wówczas, gdy posiada ochronę zakrywającą usta i nos.

 4. Obowiązkiem Użytkownika jest także dezynfekcja dłoni, dodatkowo rekomendujemy zakładanie rękawic ochronnych. Płyny do dezynfekcji oraz jednorazowe rękawice ochronne dostępne są w każdej placówce Biblioteki.

 5. Pracownik Biblioteki może odmówić obsługi Użytkownikowi w przypadku nieprzestrzegania przez niego powyższych wymogów sanitarnych.

 6. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej powyższe zasady mogą ulegać zmianom, o których na bieżąco będziemy Państwa informować.

 7. Pozostałe rekomendacje dla Użytkowników:

 • zachęcamy do korzystania ze zbiorów dostępnych on-line z oferty czytelni internetowej IBUK Libra, do których Biblioteka wykupiła dostęp; kody dostępu Użytkownik zapisany do Biblioteki może zamówić i otrzymać mailowo,

 • prosimy o składanie zamówień poprzez konto internetowe z komputerów spoza placówek Biblioteki bądź przy pomocy urządzeń mobilnych,

 • w przypadku braku możliwości złożenia zamówienia on-line oferujemy telefoniczne oraz mailowe zamawianie pozycji,

 • osoby chcące zapisać się do Biblioteki prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z „Regulaminem Udostępniania Zbiorów i Świadczenia Usług w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej (…) dostępnym na stronie internetowej Biblioteki,

 • prosimy o nieprzychodzenie z dziećmi; obecność dziecka zwiększa ilość osób prze-bywających w placówce, tym samym uniemożliwia innym dorosłym Użytkownikom skorzystanie z usług Biblioteki,

 • prosimy o nieprzychodzenie do placówek Biblioteki w przypadku stwierdzenia u siebie podwyższonej temperatury, bądź innych objawów chorobowych, mogących wskazywać na zarażenie wirusem COVID – 19. Osoby z wyraźnymi objawami chorobowymi zostaną poproszone o opuszczenie Biblioteki.

RAZEM ZADBAJMY O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE