Zasady dotyczące korzystania z wrzutni bibliotecznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie

Od 13 do 14.05.2021 r. wrzutnia biblioteczna będzie niedostępna. Za utrudnienia przepraszamy.

 1. Wrzutnia, ustawiona przy budynku Biblioteki w Warszawie (ul. Gocławska 4), umożliwia Użytkownikom zwrot materiałów bibliotecznych wypożyczonych wyłącznie w tej placówce.
 2. Za pośrednictwem wrzutni zwrot materiałów bibliotecznych możliwy jest przez 24h/7dni.
 3. Książki należy wkładać do wrzutni pojedynczo, uważnie umieszczając je na półce wrzutni.
 4. Zwrot materiałów bibliotecznych dokonany za pośrednictwem wrzutni zostanie odnotowany
  w systemie bibliotecznym następnego dnia roboczego w godz. 8:00-9:00. Okresowe zmiany czasu pracy Biblioteki (np. dodatkowe dni zamknięcia) przekładają się odpowiednio na rejestrację zwrotu w systemie bibliotecznym.
 5. Zaleca się Użytkownikom, by po dokonaniu zwrotu za pośrednictwem wrzutni sprawdzili stan swojego konta, z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 4. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać do Wypożyczalni: osobiście, telefonicznie (22-810-26-52) bądź mailowo (wypozyczalnia.goclawska@pbw.waw.pl.) w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu materiałów bibliotecznych.
 6. Zwrot materiałów bibliotecznych z wykorzystaniem wrzutni nie zwalnia Użytkownika od opłat za ich nieterminowy zwrot.
 7. Zakończenie naliczania opłat za przetrzymanie materiałów bibliotecznych następuje w chwili rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia materiałów bibliotecznych do wrzutni.
 8. W przypadku stwierdzenia przez bibliotekarza nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń w zwracanych materiałach bibliotecznych Biblioteka może zastosować zapisy § 18 „Regulaminu Udostępniania Zbiorów i Świadczenia Usług w PBW w Warszawie”.
 9. Stanowisko wrzutni objęte jest monitoringiem.
 10. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją powyższych zasad, które obowiązują od 10 marca 2021 r.