Deklaracja dostępności

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w ramach Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 20.12.2023
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  20.12.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Opublikowane filmy nie posiadają napisów, brak lektora migowego oraz audiodeskrypcji.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  20.12.2023
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  06.03.2024
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie

Adres: Gocławska 4, 03-810 Warszawa

E-mail: joanna.kaminska@pbw.waw.pl

Telefon: 22 810 46 64

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie, ul. Gocławska 4

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
  • Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Gocławskiej. Przed wejściem znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • Przed wejściem do budynku nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind
  • W budynku jest winda osobowa.
  • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na następujących poziomach:
   Poziom 0 – czytelnia multimedialna, z wyłączeniem antresoli
   Poziom 1 – Parter – Wypożyczalnia
   Poziom 2 – 1 piętro – sale dydaktyczne, pracownie biblioteczne oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych
   Poziom 3 – 2 piętro – Administracja, sala konferencyjna oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych
  • Schody są ogólnodostępne, wyposażone w poręcz z jednej strony.
 3. Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
  • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie 2 i 3.
  • W budynku nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie braila, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich: Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wstęp z psem asystującym: Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 6. Tłumacz języka migowego: Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
Powrót