Dla szkół podstawowych

WARSZAWA

Kontakt: Wydziału Wspomagania Edukacji,  tel. kom. 501 379 703 lub (22) 810 46 64 wew. 110 e-mail: wspomaganie.edukacji@pbw.waw.pl

Osoba odpowiedzialna za koordynację terminów i tematów: Barbara Szczepaniak e-mail: barbara.szczepaniak@pbw.waw.pl

KLASY I-III

 1. ”Bezpieczne korzystanie z Internetu”

Cykl 5 zajęć podejmujących tematykę mądrego i bezpiecznego korzystania z Internetu, oparty na programie „Necio.pl. Poznajemy Internet”.Podstawowym celem cyklu jest zapoznanie dzieci z Internetem oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest Internet i do czego służy, poznają główne zagrożenia i możliwe negatywne konsekwencje nierozważnego korzystania z urządzeń ekranowych oraz Internetu, a także co robić w przypadku znalezienia się w sytuacji zagrożenie.

 • Spotkanie I: Bajka „Mój przyjaciel Necio”
 • Spotkanie II: „Co to jest Internet i do czego służy?”
 • Spotkanie III: „Zagrożenia w sieci”
 • Spotkanie IV: „Mów, jeśli coś jest nie tak”
 • Spotkanie V: „Za dużo Internetu – za długie używanie i jego konsekwencje”

Istnieje możliwość uczestnictwa w cyklu zajęć lub jedynie w poszczególnych tematach.

 1. „Brzechwa i jego zwierzęta” Zajęcia biblioteczne mającej na celu poznanie twórczości jednego z najwybitniejszych i najpopularniejszych autorów książek dla dzieci, czarodzieja słowa – Jana Brzechwy.
 2. „Budowa książki czyli co mól książkowy wiedzieć powinien” Na lekcji dzieci poznają elementy budowy, zewnętrznej i wewnętrznej książki.
 3. „Czerwony Kapturek”, przekład poetycki na język polski: Julian Brudzewski, ilustracje: Justyna Dłużniewska. Znana bajka pt. „Czerwony Kapturek” zaprezentowana w dwóch formach: Teatrzyku Kamishibai oraz kliszy na rzutnik projekcyjny. Twórcami adaptacji na kliszy z bajką są: Stanisław Dobraniecki (tekst), Mieczysław Kościelniak (ilustracje). Dzieci tworzą własnoręcznie postać Czerwonego Kapturka w technice origami.
 4. „Książka moim przyjacielem” Zajęcia biblioteczne dla dzieci ze szkół specjalnych. Celem zajęć jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci poprzez: czytanie książek, korzystanie z bibliotek czy też udział w zajęciach bibliotecznych. Kształtowanie pozytywnych wzorców spędzania czasu. Rozbudzanie wyobraźni twórczej i kreatywności.
 5. „Lew w Paryżu” To opowieść o tym jak trudno odnaleźć się w nowym kraju, kiedy opuszcza się to co znane i kochane. W czasach wzmożonej migracji i niepokojów nią wywołanych lwie spojrzenie ze szczytu wieży Eiffla jest świetnym przesłaniem dla nas i naszych dzieci. (opis Wydawnictwo TIBUM).
 6. „Magiczny świat pytań” Zajęcia będą mieć na celu rozbudzenie ciekawości filozoficznej u uczniów poprzez wykorzystanie książki Tomasza Stawiszyńskiego „Spotkania z filozofią”. Lekcja skupi się na zapoznaniu uczniów z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi oraz rozwijaniu umiejętności myślenia krytycznego i analizy. Lekcja ta ma na celu zachęcić uczniów do zadawania pytań, dociekania i odkrywania nowych perspektyw, co może przyczynić się do rozwinięcia ich intelektualnego i emocjonalnego rozwoju. Zajęcia przeznaczone dla klasy III.
 7. „Poznajemy bibliotekę” Zajęcia dla uczniów klasy I z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai, mające na celu zapoznanie dzieci z zasadami korzystania z biblioteki. Spotkanie połączone ze zwiedzaniem biblioteki (czytelnia, wypożyczalnia, magazyn).
 8. „Skargi książki” Zajęcia mające na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz kształtowanie wśród dzieci postawy poszanowania i dbania o książki. Spotkanie z wykorzystaniem wierszy polskich autorów i zagadek literackich. Finałem zajęć jest ułożenie przez dzieci własnego regulaminu korzystania z książek.
 9. „Smok Wawelski”, tekst: Magdalena Zarębska, ilustracje: Elżbieta Gaudasińska. Znana legenda o Smoku Wawelskim zaprezentowana w nowej odsłonie tj. za pomocą Teatrzyku Kamishibai oraz kliszy na rzutnik projekcyjny. Twórcami adaptacji na kliszy z bajką pt. „O Smoku Wawelskim” są: Czesław Janczarski (tekst), Zbigniew Piotrowski (ilustracje). Dzieci tworzą „własnego” smoka w technice origami.
 10. „Szukając Marudka”, tekst, ilustracje: Kumiko Yamamoto ; tł.: J. Brudzewski, Z. Piątkowska-Wolska. Wzruszająca opowieść o przyjaźni chłopca Leosia i psa Marudka z pięknymi, minimalistycznymi ilustracjami autorki. Dzieci w grupach tworzą dodatkową kartę narracyjną mającą pokazywać miejsce, gdzie schował się piesek. Na koniec dzieci składają z papieru własnego „Marudka” w technice origami.
 11. „Świat, którego nie znamy” Lekcje biblioteczne mające na celu zapoznanie dzieci z tematem autyzmu, charakterystycznymi cechami jakie występują u osób z tym zaburzeniem. Ukazanie różnic w postrzeganiu rzeczywistości przez osoby ze spektrum autyzmu. Rozbudzenie tolerancji wobec niepełnosprawnych.
 12. W lustrzanej sali–rozwijamy kompetencje emocjonalne dzieci” Dzieci poprzez japońską technikę czytania poznają historię Burka i Borysa – bohaterów opowieści ,,W lustrzanej sali”. W czasie warsztatów porozmawiamy o różnych emocjach, które towarzyszą nam w codziennym życiu. Dzieci stworzą Pracę ,,Mój świat emocji” techniką kolażu.
 13. Cykl „dalEKOwzroczni: co sprawia, że ziemia jest szczęśliwa” Proponowane tematy zajęć:
 • „ Woda to życie” Podczas zajęć dzieci poznają znaczenie wody dla życia ludzi, roślin i zwierząt, jej obieg w przyrodzie oraz następstwa jej niedoboru. Ponadto dowiedzą się jaką rolę odgrywają rzeki w ekosystemie.
 • „Ciepło, zimno, gorąco…EKOklimatyczni”W trakcie lekcji dzieci uzyskują podstawowe informacje na temat zmianach klimatu i skutków tych zmian w skali globalnej.
 • „Uzdrówmy ziemię: śmieci i co dalej?” Podczas lekcji dzieci uczą się zasad segregacji śmieci, uzyskują świadomość czemu należy segregować odpady. Ponadto poznają pojęcie recyklingu i uczą się co dobrego można uzyskać dzięki właściwej segregacji odpadów.

KLASY IV-VIII

 1. „Bezpieczne korzystanie z Internetu” Cykl 5 zajęć podejmujących tematykę mądrego i bezpiecznego korzystania z Internetu oparty na programie „Asy Internetu”.
 • Spotkanie I: „Rozsądek: udostępniaj z głową (chroń siebie i swoją reputację w sieci)”
 • Spotkanie II: „Uważność: nie daj się nabrać (trzymaj się z dala od wyłudzeń i oszustw)”
 • Spotkanie III: „Siła: chroń swoje sekrety (prywatność i bezpieczeństwo – poważne sprawy)”
 • Spotkanie IV: „Życzliwość: życzliwość jest fajna (siła pozytywnego podejścia do sieci)”
 • Spotkanie V: „Odwaga: rozmawiaj o wątpliwościach (nazywaj i wzmacniaj odważne zachowania w sieci)”
 • Istnieje możliwość uczestnictwa w cyklu zajęć lub jedynie w poszczególnych tematach.
 1. „Czy ważne jest zaufanie?” Na lekcji podjęty zostanie temat zaufania. Jak ważny jest to element w życiu człowieka jak wpływa na nasze relacje i decyzje.
 2. „Encyklopedie i słowniki” Lekcja z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz metod aktywizujących. Lekcja przeznaczona dla uczniów klas VI – VIII ma stanowić zachętę do samodzielnego korzystania z zasobów wiedzy zawartych w encyklopediach i słownikach. Podczas zajęć uczniowie poznają rodzaje encyklopedii i słowników, ich budowę oraz przeznaczenie. . Ćwiczenia praktyczne mają na celu rozwijanie u dzieci kompetencji porozumiewanie się w języku ojczystym.
 3. „Jak korzystać ze zbiorów biblioteki pedagogicznej?” Zajęcia mogą być przeprowadzone zarówno w Bibliotece jak i w szkołach po wcześniejszym uzgodnieniu. Konieczny dostęp do minimum 5 komputerów z dostępem do Internetu lub zamiennie komputer z rzutnikiem w bibliotece szkolnej lub innej pracowni.
 4. „Kartka do kartki – budowa książki” Zajęcia mające na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi elementami budowy książki i ich funkcjami oraz z umiejętnym wyszukiwaniem informacji w książce. Lekcja z wykorzystaniem prezentacji oraz kart pracy ucznia.
 5. „Katalogi biblioteczne i co dalej? Jak wyszukać książkę bez wolnego dostępu do zbiorów?” Zajęcia przygotowują uczniów do korzystania z dużych bibliotek. Kształcącą umiejętności poszukiwania literatury przez katalog biblioteczny
 6. „Magiczny świat pytań” Zajęcia będą mieć na celu rozbudzenie ciekawości filozoficznej u uczniów poprzez wykorzystanie książki Tomasza Stawiszyńskiego „Spotkania z filozofią”. Lekcja skupi się na zapoznaniu uczniów z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi oraz rozwijaniu umiejętności myślenia krytycznego i analizy. Lekcja ta ma na celu zachęcić uczniów do zadawania pytań, dociekania i odkrywania nowych perspektyw, co może przyczynić się do rozwinięcia ich intelektualnego i emocjonalnego rozwoju. Zajęcia przeznaczone dla klas III-IV.
 7. „Od kamienia do kodeksu – historia książki” Lekcja biblioteczna dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z historią pisma i książki, pokazanie różnych form książek i materiałów, z których były wykonane. Lekcja z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, publikacji i materiałów dydaktycznych oraz ćwiczeń interaktywnych i kart pracy utrwalających poznany materiał. W trakcie zajęć uczniowie ćwiczą pisanie gęsim piórem i stalówką z użyciem atramentu.
 8. „Unikalny diament mimo wad to TY” Zajęcia z elementami biblioterapii dla klas VI-VIII na podstawie książki Pięciu nieudanych Beatrice Alemagna oraz autorkiej, nieopublikowanej Bajki o diamenciku Justyny Lewickiej-Szczęsnej. Głównym celem jest budowanie poczucia własnej wartości i akceptacji siebie oraz uświadomienie uczniów, że nie muszą być tacy jak jeden z bohaterów książki, czyli idealni.
 9. „W młodych nadzieja – Trzeba będzie naprawić ten świat” Zajęcia z wykorzystaniem teatru Kamishibai i kart narracyjnych pt. Trzeba będzie autorstwa Thierry’ego Lenaina dla uczniów klas VII-VIII. Uniwersalna, piękna opowieść, która opisuje najistotniejsze problemy współczesnego świata – wojny, głodu, nierówności społecznych, zanieczyszczenia środowiska w sposób przystępny i równocześnie poruszający dla młodych odbiorców.
 10. „Żyć dobrze, czyli jak odkryć uroki codzienności w szarej rzeczywistości” Zajęcia z elementami biblioterapii przeznaczone dla uczniów klas VII-VIII SP oraz klas I LO. Wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na pytania: „Co to znaczy żyć dobrze? Dlaczego tak trudno nam się dostosować do określonych zasad? Co ułatwia bądź utrudnia dobre życie?” A w odrywaniu uroków codzienności pomoże książka „Chłopiec, kret, lis i koń” Charliego MacKesy wykorzystana

BŁONIE

Kontakt: tel.: (22) 725-36-91 e-mail: pbw.blonie@pbw.waw.pl

 1. „Dzień Gier Planszowych 2023”
 2. „Dzień Kota”
 3. „Dzień Teatru”
 4. „Gwiaździsta noc”
 5. „Quiz wiedzy o Powstaniu Warszawskim dla klas VI–VI”
 6. „Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce, Europie i na świecie”
 7. „W bibliotece nie jest nudno”

GRODZISK MAZOWIECKI

KONTAKT: tel.: (22) 755-57-89 e-mail: pbw.grodzisk@pbw.waw.pl

 1. „Baśniowe podróże z teatrzykiem Kamishibai”
 2. „Bezpieczeństwo w sieci”
 3. „Historia książki rękopiśmienniczej”
 4. „Media – pomagają czy szkodzą?”
 5. „Metody aktywizujące uczniów i czytelnictwo”
 6. „Mitologiczny szyfr, czyli związki frazeologiczne wywodzące się z Mitologii”
 7. „Poszukiwanie informacji w katalogach komputerowych”
 8. „Rozwijanie kompetencji czytelniczych”
 9. „Rozwijanie kreatywności i proinnowacyjności uczniów”
 10. „Sporządzamy notatki na temat …”
 11. „Techniki efektywnego uczenia się”
 12. „Warsztaty z zakresu sztuki opowiadania baśni, bajek i legend”
 13. „Zajęcia z elementami biblioterapii”„Źródła wiedzy w bibliotece pedagogicznej”

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

KONTAKT: tel.: (22) 775-30-01 e-mail: pbw.nowydwor@pbw.waw.pl

 1. Warsztat informacyjny biblioteki.
 2. Zajęcia z wykorzystaniem Teatrzyku Kamishibai / temat do wyboru.
 3. Zajęcia z elementami bajkoterapii i biblioterapii / temat do wyboru
 4. Edukacja globalna / tematyka do wyboru
 5. Bajkowe biografie – co jest prawdą, a co fikcją?

SOCHACZEW

KONTAKT: tel.: (46) 862-27-16 e-mail: pbw.sochaczew@pbw.waw.pl

 1. „Jak szukać informacji w bibliotece?”
 2. „Katalog elektroniczny Integro”
 3. „Pierwsza wizyta w Pedagogicznej Bibliotece w Sochaczewie”
 4. „Zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai”

ŻYRARDÓW

KONTAKT: tel.: (46) 855-44-58 e-mail: pbw.zyrardow@pbw.waw.pl

 1. „Zajęcia z wykorzystaniem czytania wrażeniowego i teatrzyku kamishibai”
 2. „Zajęcia literackie i czytelnicze”
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
Powrót