RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, pozyskiwanych na potrzeby świadczenia usług przez Bibliotekę, jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa.
 2. Z Biblioteką można się skontaktować:
  • telefonicznie pod numerem: 22 810 46 64,
  • pod adresem e-mail: sekretariat@pbw.waw.pl,
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na wyżej wskazany adres,
  • siedzibie Biblioteki.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@ckziu.waw.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celach związanych z rejestracją na portalu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie: założenie konta, korzystanie z e-usług takich jak: zapisy na praktyki, propozycje zakupu, wypożyczenia wystaw, rozpatrywanie skarg i wniosków, zgłoszenie publikacji w czasopiśmie, zapisy na wydarzenia, zapisy na lekcje biblioteczne, kształcenie na odległość, wideokonferencje, otrzymywanie powiadomień mailowych związanych obsługą e-usług, otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją e-usług.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Biblioteka zawarła stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane będą przechowywane przez okres trzech lat od ostatniego skorzystania z e-usług lub do czasu wycofania zgody, wniesienia sprzeciwu, żądania usunięcia danych. Zakończenie tego okresu nastąpi w terminie 7 dni od wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez kliknięcie w przycisk ,,usuń konto’’. Po usunięciu konta, dane zostaną zanonimizowane, a czynność usunięcia konta odnotowana w systemie.7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), usunięcia (§ 7 ust. 2 regulaminu) lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych i uzyskania kopii swoich danych.
 8. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dostępu do znajdujących się w serwisie e-usług.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Pani/Pana dane nie będą poddane profilowaniu, czyli ocenie niektórych czynników osobowych.
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
Powrót