Warszawa na przełomie XIX i XX wieku w pamiętnikach Przygodnego. Wydanie pierwsze rozszerzone. Warszawa, Skarpa Warszawska, Archiwum Państwowe w Warszawie, copyright 2020.

Kim był Przygodny? Prawdopodobnie chodzi o dziennikarza i polityka Narodowej Demokracji Zygmunta Wasilewskiego (1865-1948), który kilka lat mieszkał w Warszawie. Zakochał się w mieście. Pod koniec wieku został redaktorem naczelnym…

Czytaj dalej Warszawa na przełomie XIX i XX wieku w pamiętnikach Przygodnego. Wydanie pierwsze rozszerzone. Warszawa, Skarpa Warszawska, Archiwum Państwowe w Warszawie, copyright 2020.

„Opieka wytchnieniowa – bezpłatna forma wsparcia dla opiekuna faktycznego osoby z niepełnosprawnością” (Szkoła Specjalna nr 2/2022)

„Od 2019 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej corocznie ogłasza program ‘Opieka wytchnieniowa’ dla opiekunów faktycznych dzieci z niepełnosprawnościami lub dorosłych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.” Artykuł o…

Czytaj dalej „Opieka wytchnieniowa – bezpłatna forma wsparcia dla opiekuna faktycznego osoby z niepełnosprawnością” (Szkoła Specjalna nr 2/2022)