Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, pozyskiwanych na potrzeby świadczenia usług przez Bibliotekę, jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa.

2. Z Biblioteką można się skontaktować:

  • telefonicznie pod numerem: 22 810 46 64,
  • pod adresem e-mail: sekretariat@pbw.waw.pl,
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na wyżej wskazany adres,
  • w siedzibie Biblioteki.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@ckziu.waw.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez Bibliotekę na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539) oraz Ustawie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione firmie windykacyjnej w celu egzekwowania zadłużeń czytelniczych, tylko jeżeli ma to zastosowanie oraz zewnętrznej firmie IT, producentowi oprogramowania na podstawie umowy powierzenia.

6. Dane będą przechowywane przez okres trzech lat od ostatniego skorzystania z usług Biblioteki (§ 20 Regulaminu Udostępniania Zbiorów i Świadczenia Usług w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie) lub przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego naszego celu.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), usunięcia (§ 6 ust. 3 Regulaminu Udostępniania Zbiorów i Świadczenia Usług w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie) lub ograniczenia przetwarzania.

8. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych i uzyskania kopii swoich danych.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę, związanego z egzekwowaniem zadłużenia wobec Biblioteki. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja.

10. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, lub Ustawę o Prawach Autorskich i Pokrewnych.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.

Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
Powrót